Vereniging in beeld

"Dankzij Open Armen voelen we ons weer mens, hebben we iets te betekenen." Maak kennis met de mensen van Open Armen in Halle.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

16/02/2019
Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit verschillende verenigingen en organisaties zijn vandaag samen gekomen om #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van #komafmetarmoede. De partners van Decenniumdoelen, de rectoren van de vijf universiteiten, verschillende welzijnsorganisaties, de onderwijskoepels, de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, Transitienetwerk Vlaanderen …, verschillende professoren en mensen uit de culturele wereld, zij allen steunen de campagne.

Meer dan 300 mensen toonden vandaag hun engagement om komaf te maken met armoede. Want de cijfers zijn onthutsend.
Want 10 jaar armoedig beleid leidt vandaag tot meer armoede en meer kinderarmoede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 op 3 Belgen leeft onder de dreiging van het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen worden in Vlaanderen in armoede geboren, de voedselbanken breken elk jaar een record, het aantal wachtenden voor een sociale woning blijft veel te hoog, …

10 jaar armoedig beleid heeft de kloof tussen rijk en arm enkel vergroot. Uit de recente studie van André Decoster (KUL) over het sociaal- economisch beleid van de regering Michel I blijkt dat de hoogste inkomensgroepen, vanaf het 7de deciel, er met meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, terwijl de laagste decielen amper iets kregen. Ondanks alle plannen en alle beloftes is armoede en ongelijkheid in België en Vlaanderen toegenomen.

Na 10 jaar armoedig beleid is er dus nood aan moedig beleid, een beleid dat van armoede een prioriteit maakt. Een beleid dat langdurig en consequent fors inzet op armoedebestrijding.
Wij vragen dan ook moedige politieke keuzes om bestaande middelen in te zetten in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Een moedig beleid dat herverdeelt.
Dit is het doel van de campagne #komafmetarmoede.
Vandaag zijn de zeven prioriteiten voorgesteld waarna de zaal de top vier heeft gekozen:

- Maak werk van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens
- Investeer in voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale en private huurwoningen
- Versterk de verplichte ziekteverzekering, die voor iedereen toegankelijk is
- Maak werk van een eerlijk en herverdelende fiscaliteit

Deze vier topprioriteiten tonen dat het perfect mogelijk is om armoede te halveren. Met deze vier wordt de komende maanden campagne gevoerd. Cindy, ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede, maakte heel concreet waarom inkomens boven de armoedegrens en meer betaalbare woningen absolute topprioriteiten moeten zijn. "Wie onvoldoende inkomen heeft, heeft het net moeilijker om werk te zoeken. Je kunt je moeilijker verplaatsen, hebt vaak geen digitale communicatie en leven de constante stress maakt dat je ook mentaal niet klaar bent voor de arbeidsmarkt. Ik zie dat veel mensen ook noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen. En wie in een woning vol vocht woont die slecht geïsoleerd is, wel die krijgt nog meer gezondheidsproblemen en raakt sociaal nog meer geïsoleerd."
 
#Komafmetarmoede zal de partijen en de kandidaten uitdagen, zal Vlaanderen online en op straat uitnodigen om mee #komafmetarmoede te maken.
Een vernieuwde website www.komafmetarmoede.be zal de campagne begeleiden en voeden.
Lees meer over "#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen"
12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs

12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs

14/02/2019
Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen op school. Enkele Brusselse ouders zonder wettig verblijf gaan hier graag over in dialoog. Hun bekommernis: ervoor zorgen dat de maatschappelijke uitsluiting waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden, buiten de schoolmuren blijft.

De ouders zoomen in op de leefwereld van hun kinderen. Daarna proberen we samen, vanuit de onderwijsrealiteit en rekening houdend met de situatie van deze kinderen en jongeren, concrete antwoorden uit te denken.

Voor wie
Voor leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel uit het basis- en secundair onderwijs in Brussel (zowel Nederlands- als Franstalig).

Waar
Bronks, Varkensmarkt 15, 1000 Brussel (metro Sint-Katelijne).

Inschrijving
Deelname is gratis, maar inschrijving is wel gewenst. Graag je naam, functie en school mailen naar: maaika@pigmentvzw.be of ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be.

Dit dialoogmoment is een initiatief van de Groep Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Pigment vzw en Samenlevingsopbouw Brussel.
Lees meer over "12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs"
20 maart: Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo

20 maart: Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo

14/02/2019

In Eeklo zijn ze al even aan de slag met brugfiguren. Tijd voor een stand van zaken en uitwisseling met wie interesse heeft in het project of er zelf mee aan de slag wil. In vier workshops willen Wijkcentrum De Kring en partners het gesprek aangaan over de inzet van brugfiguren: beroepsgeheim, onderwijs, welzijn en het pionierswerk in West-Vlaanderen.

 

Afspraak op 20 maart in de polyvalente zaal van het College ten Doorn, Zuidmoerstraat 125, Eeklo. Toegang kost €15. Voor meer info en inschrijvingen kun je hier terecht.

 
Lees meer over "20 maart: Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo"
25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli op 2 maart

25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli op 2 maart

12/02/2019
De Schakel in Puurs bestaat dit jaar 25 jaar en dat wil onze vereniging uiteraard niet ongemerkt laten voorbijgaan. Ze vieren hun verjaardag samen met de plaatselijke Wereldwinkel die evenveel kaarsjes mag uitblazen. Samen verwelkomen ze het sociaal-artistieke gezelschap Tutti Fratelli met de voorstelling Bloemen van een autist, over de onmogelijkheid van twee geliefden om tot elkaar te komen, want alles en iedereen loert mee.

De voorstelling vindt plaats op 2 maart om 20 uur in CC Binder in Puurs. Kaarten kosten €15, vriendenpas €13 en kansenpas €10. Alle info vindt u hier.
Lees meer over "25 jaar De Schakel in Puurs met Tutti Fratelli op 2 maart"
Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder

Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder

11/02/2019
De door de Creg (federale energieregulator) aangekondigde stijging van het sociaal tarief dreigt veel mensen in armoede definitief kopje onder te duwen. Het tarief voor elektriciteit zou met 22 % stijgen, voor gas met maar liefst 28 %, wat gemiddeld op een tariefverhoging van €10 per maand neerkomt. Het sociaal tarief wordt zesmaandelijks vastgelegd en is gelijk aan het laagste tarief dat op dat moment op de commerciële markt is. Wie bovendien het ongeluk heeft om in een slecht geïsoleerde huurwoning te leven, zal zijn factuur wellicht nog meer zien stijgen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit onaanvaardbaar. Wij roepen de bevoegde ministers op om deze stijging tegen te houden. Tegelijk moet er een structurele oplossing komen.

Om energiearmoede duurzaam te bestrijden zou het sociaal tarief niet langer mogen afhangen van de marktprijs (die de oorzaak is van de huidige stijging). Wij pleiten voor een maximumtarief per kwh of m³, dat rekening houdt met wat betaalbaar is voor de doelgroep. Bovendien vallen nog teveel mensen uit de boot. De doelgroep voor het sociaal tarief moet  minstens verruimd worden naar mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Veel mensen met betalingsproblemen voor hun energiefactuur hebben toch geen recht op sociaal tarief, bijvoorbeeld mensen in schuldbemiddeling. Ook mensen met een budgetmeter hebben niet altijd recht op het tarief.
 Tot slot moet er ook meer geïnvesteerd worden in de renovatie van de private en sociale huurmarkten. Huurders hebben hun verbruik niet altijd zelf in de hand. Voor mensen met een laag inkomen leidt de combinatie van hogere energietarieven en slecht geïsoleerde huizen tot nog meer betalingsproblemen.
 
Het Netwerk tegen Armoede schreef reeds in 2015 een uitgebreidere nota over een rechtvaardigere tarifering van nutsvoorzieningen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder"
VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

7/02/2019
Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat ook een aantal engagementen rond onder meer recht op waardig leven, onderwijs, inkomen en vrije tijd. Het rapport kwam er met inbreng van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en Unicef.

Kinderen in kwetsbare gezinnen zien hun rechten op verschillende manieren geschonden. Ze worden uitgesloten in het onderwijs en komen in verhouding veel vaker in beroeps- en technisch onderwijs terecht. Ook rond huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en recht op zinvolle vrijetijdsparticipatie blijven de uitdagingen groot.

Ons land moet dringend meer investeren in de strijd tegen (kinder)armoede, en met name tegen de vroegtijdige schooluitval, nog altijd een groot probleem, ook in Vlaanderen, ondanks een lichte daling het voorbije schooljaar. Het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting blijft een groot probleem. Opvallend, het comité benadrukt dat uitkeringen te laag zijn om kwetsbare gezinnen, en hun kinderen, een waardig leven te garanderen.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede"
Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting

Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting

6/02/2019
Om uithuiszettingen tegen te gaan en tegelijkertijd verhuurders te beschermen tegen wanbetaling, wil de Vlaamse regering het huurgarantiefonds grondig aanpassen. Het huurgarantiefonds bestaat sinds 2014 maar bleek een maat voor niets. Het Netwerk tegen Armoede uitte bij de ontwikkeling en opstart van het fonds al haar bedenkingen, maar is nu voorzichtig positief over de voorgestelde hervormingen.

Het nieuwe huurgarantiefonds zou preventiever te werk gaan en meer waarborgen bieden aan zowel de huurders als de verhuurders. Zo moeten verhuurders zich niet langer aansluiten bij het fonds en  kan het fonds reeds tussenkomen voor de vordering tot uithuiszetting wordt ingeleid bij de vrederechter.  Het fonds kan al tussenkomen na een huurachterstal van 2 maanden. Deze positieve punten werden door het Netwerk tegen Armoede benadrukt in de armoedetoets op de ontwerpteksten. Ook de Vlaamse Woonraad steunt  in haar advies het voorstel.

Een centrale rol in het nieuwe huurgarantiefonds is weggelegd voor het OCMW. Het OCMW zal zowel de huurders als de verhuurders in het proces betrekken. Verder kunnen verschillende partijen bij het OCMW een aanmelding doen in geval van huurachterstal (huurder, verhuurder, sociale organisatie) maar moet de huurder wel expliciet op het aanbod willen ingaan. Het OCMW kan (een deel van) de huurachterstal van de verhuurder via tussenkomst van het fonds aanzuiveren en bekijkt met de huurder welke begeleiding en afbetalingsplannen mogelijk zijn. De drie partijen tekenen een overeenkomst.

Voor het Netwerk tegen Armoede is het belangrijk dat het sociaal onderzoek dat het OCMW moet voeren in het kader van de preventie van uithuiszettingen, een breed sociaal onderzoek is met aandacht voor verschillende aspecten in verschillende levensdomeinen. Daarnaast waarschuwen we ook voor mogelijke hulpverlening onder ‘dwang’. Afbetalingsplannen en begeleidingsovereenkomsten moeten haalbaar zijn. Mensen mogen niet onder druk staan om bij een nakende uithuiszetting eender wat te aanvaarden.  En wat zal er gebeuren indien het toch tot een uithuiszetting komt? Het lijkt ons in ieder geval een interessante piste om te bekijken of deze nieuwe procedure in het kader van het huurgarantiefonds kan dienen als verplichte voorafgaande verzoeningsprocedure.

Wij vragen in ieder geval om goed te communiceren over de nieuwe werking van het fonds ter preventie van uithuiszettingen en dit zowel naar verhuurders, huurders als naar sociale organisaties die met kwetsbare doelgroepen werken. Daarnaast vragen wij ook om de nieuwe werking goed te monitoren en te evalueren. Om de impact te kunnen meten hebben we nood aan cijfers over het aantal aanmeldingen, begeleidingen, afbetalingsplannen, de stabiele uitkomst, de uithuiszettingen, …  ons essentieel.
Tot slot willen we er nogmaals op wijzen dat er dringend nood is aan cijfers over het aantal effectieve uithuiszettingen in Vlaanderen. Die cijfers zijn er niet. Uit cijfers van de VVSG blijkt wel dat ongeveer 11.500 gezinnen in 2017 bedreigd werden met uithuiszetting.  In elk geval is elke uithuiszetting er een te veel.  Achter elke uithuiszetting schuilen menselijke drama’s.  Dit nieuwe huurgarantiefonds kan een  hele stap vooruit betekenen, maar blijft een reactieve maatregel. De beste preventie tegen uithuiszettingen blijft natuurlijk een betaalbare woning en een menswaardig inkomen.

De volledige armoedetoets van het Netwerk tegen Armoede kan u hier terugvinden.

Voor het advies van de Vlaamse Woonraad klikt u hier.
Lees meer over "Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting"
Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen

Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen

2/02/2019
De kosten van het klimaatbeleid worden op een asociale manier verdeeld. Subsidies voor elektrische wagens of voor energiezuinige woningrenovaties, ze gaan hoofdzakelijk naar wie zo'n investering ook zonder steun zou kunnen doen. Mensen met een laag inkomen hebben vaak niet de middelen om de nieuwste, energiezuinige elektrotoestellen aan te schaffen of hun woning degelijk te isoleren. Met het huidige klimaatbeleid blijven zij achter met lege handen. Nochtans zijn klimaatbeleid en sociaal beleid wel degelijk te verzoeken, maar dan moeten de Vlaamse en federale regering hun prioriteiten dringend herzien.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk het gesprek in De Markt op één.

Beluister het gesprek in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen"
Actie tegen dakloosheid op 23 februari in Brussel

Actie tegen dakloosheid op 23 februari in Brussel

31/01/2019
De beweging Recht op een Dak, waarvan ook het Brussels Platform Armoede deel uitmaakt, wil via acties een einde maken aan dakloosheid. Ze willen niet alleen een beroep doen op professionelen, vrijwilligers en mensen in armoede, maar ook burgers mobiliseren. Recht op een Dak houdt een eerste Open Vergadering op zaterdag 23 februari van 11u30 tot 14u30. Iedereen is welkom. Op 23 februari wil men concrete engagementen vastleggen om een duidelijke boodschap te geven naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2019. Dakloosheid moet de wereld uit!
 
Lees meer over "Actie tegen dakloosheid op 23 februari in Brussel"
Save the date: studiedag basisbereikbaarheid op 29 maart in Vlaams Parlement

Save the date: studiedag basisbereikbaarheid op 29 maart in Vlaams Parlement

28/01/2019
Op 29 maart organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren rond die basisbereikbaarheid: de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, de organisatie van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en Vlaamse overheid zullen op een andere manier gaan samenwerken. Gedurende een volledige dag gaan deelnamers in op vragen en uitdagingen voor basisbereikbaarheid.

Meer info volgt binnenkort. Inschrijven kan vanaf 15 februari.
Lees meer over "Save the date: studiedag basisbereikbaarheid op 29 maart in Vlaams Parlement"
Studiedag over jongeren als doelwit van racisme: 19 maart in Brussel

Studiedag over jongeren als doelwit van racisme: 19 maart in Brussel

25/01/2019
Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee, Uit de Marge, Minderhedenforum, Hand in Hand, het Kinderrechtencommissariaat en Epo Uitgeverij organiseren op 19 maart een studiedag rond het thema 'Mama, ik wil niet meer bruin zijn'. Tijdens de studiedag wordt de impact belicht van racisme op de ontwikkeling en gezondheid van jongeren, want dit raakt hen in veel aspecten van hun leven. Tegelijk wordt het boek 'Racisme: over wonden en veerkracht' van Naima Charkaoui voorgesteld.

Afspraak op 19 maart in Odisee Canpus Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel. Inschrijven tot 10 maart. Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Studiedag over jongeren als doelwit van racisme: 19 maart in Brussel"
Lange wachttijden schuldbemiddeling kunnen schuldensneeuwbal in gang zetten

Lange wachttijden schuldbemiddeling kunnen schuldensneeuwbal in gang zetten

19/01/2019
Diensten schuldbemiddeling van Ocmw's kennen soms lange wachttijden. Een groot probleem voor mensen die met schulden kampen. Hoe langer de wachttijd hoe groter de kans dat schulden heel snel oplopen en mensen de speelbal worden van gerechtsdeurwaarders en incassobureau's. Het Netwerk tegen Armoede vraagt dringend bijkomende investeringen in schuldbemiddeling én inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens zodat mensen minder snel in een schuldenspiraal belanden.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.
Lees meer over "Lange wachttijden schuldbemiddeling kunnen schuldensneeuwbal in gang zetten"
#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

18/01/2019
Sociale bewegingen uit heel Vlaanderen komen op 16 februari om de campagne #komafmetarmoede af te trappen. Samen maken we een vuist tegen armoede en stomen we voorstellen en recepten klaar om eindelijk komaf te maken met armoede en sociale uitsluiting. Armoede staat op de politieke agenda, dankzij de volgehouden strijd van mensen in armoede. Nu wordt het hoog tijd om dat ook te vertalen in concrete maatregelen die mensen echt vooruit helpen.

Afspraak op 16 februari om 10 uur in de Magdalenazaal, Duquesnoystraat 14, Brussel. Alle info vindt u hier.
Lees meer over "#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel"
Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

16/01/2019
Half januari zitten op heel wat scholen nog altijd leerlingen in de klas zonder schoolboeken. Reden? Hun ouders slagen er niet in om de schoolfactuur te betalen of zitten nog met schulden van voorgaande schooljaren. Een pak ouders slaagt er niet in om in september de dure facturen voor klasmateriaal te betalen. Scholen doen steeds vaker een beroep op externe boekefondsen. Die bieden veel minder mogelijkheden om gespreid te betalen, terwijl de school veel minder zicht heeft op mogelijke financiële problemen van de ouders. Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrij CLB Netwerk en Steunpunt Mens en Samenleving kaarten dit aan in een nieuwjaarsbrief.

Lees de nieuwjaarsbrief in Knack.
Lees meer over "Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter