Vereniging in beeld

De mensen van Ons Centrum in Leopoldsburg pakken eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid aan. 

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen

Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen

21/10/2016
Het Netwerk tegen Armoede ondersteunt het advies dat de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) deze week uitbracht over de Potpourri 5-wet van minister van Justitie Geens. In deze wet wil de minister duidelijkgeid scheppen over de verjaringstermijn waarbinnen nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit , mobiele telefoon , ... ) onbetaalde facturen kunnen terugvorderen.
Jammer genoeg stelt hij een termijn van 5 jaar voor. De HRJ adviseert om dit op 2 jaar te brengen. Vanuit ervaringen van mensen in armoede met onbetaalde facturen van nutsbedrijven, vinden we het erg belangrijk om deze termijn zo kort mogelijk te houden om extra kosten te vermijden.

Lees hier het volledige advies.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt verjaringstermijn van 2 in plaats van 5 jaar voor nutsfacturen"
De Zuidpoort in Gent achter tralies

De Zuidpoort in Gent achter tralies

21/10/2016
De Zuidpoort stelde zich vorige week voor bij gedetineerden in De Nieuwe Wandeling. Het werd een aangrijpende infoavond. De gedetineerden waren heel erg onder de indruk en vol bewondering voor de moed van de ervaringsdeskundigen in de armoede die hun verhaal deden.

Lees meer.
Lees meer over "De Zuidpoort in Gent achter tralies"
Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

20/10/2016
Onderzoek bevestigt wat het Netwerk tegen Armoede al signaleerde voor aanvang van het nieuwe decreet voorschoolse kinderopvang. Het idee ‘bestelde opvangdagen moet je betalen’ zorgt voor heel wat struikelblokken bij ouders, zeker ook bij ouders in armoede.  Als men kinderopvang ook voor gezinnen in armoede meer toegankelijk wil maken, is er nood aan bijsturing.  Het Netwerk denkt mee na over voorstellen en vindt onder andere dat men maximum het persoonlijk IKT-tarief mag aanrekenen als de korf met respijtdagen leeg is. 
 
Ook buiten het bijsturen van ‘bestellen is betalen’ zijn er mogelijkheden om kinderopvang meer toegankelijk te maken.  Denken we bijvoorbeeld maar aan onze vraag om – voor mensen met een inkomen onder de armoedegrens - automatisch het sociaal tarief toe te passen. 
Lees meer over "Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing"
Eindejaarsgeschenkpakketten ten voordele van Netwerk tegen Armoede

Eindejaarsgeschenkpakketten ten voordele van Netwerk tegen Armoede

19/10/2016
In het najaar van 2016 doet Buy-Aid een fondsenwervingscampagne gericht aan bedrijven en zelfstandigen, om het Netwerk tegen Armoede aan extra fondsen en awareness te helpen. Dit gebeurt aan de hand van de telefonische verkoop van eindejaarsgeschenkpakketten. Laat deze kans niet liggen om de verenigingen waar armen het woord nemen te ondersteunen. Met dank aan Buy Aid en partners voor de steun in de strijd tegen armoede.
Lees meer over "Eindejaarsgeschenkpakketten ten voordele van Netwerk tegen Armoede"
Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?

Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?

19/10/2016
De wijkgezondheidscentra trekken aan de alarmbel. Het federale begrotingsakkoord zou een voorstel bevatten om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen.  Het Netwerk tegen Armoede vraagt echter al jaren dat er net meer wijkgezondheidscentra komen.  Door de manier waarop deze centra zijn uitgebouwd slagen ze er immers erg goed in om ook voor mensen in armoede kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk te maken.  Cijfers genoeg (over de gezondheidskloof, het uitstel van medische zorgen omwille van financiële redenen,…) die de nood aan toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg illustreren. Indien Minister De Block haar stelling – dat de patiënt de besparingen in de gezondheidszorg niet zal voelen – wilt hard maken, moet ze haar voorstel om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen terugnemen. 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?"
Workshop 'Armoede en hoger onderwijs'

Workshop 'Armoede en hoger onderwijs'

18/10/2016
Mensen in armoede vinden nog te weinig de weg naar het hoger onderwijs. Nochtans is hoger onderwijs een goede opstap om de vicieuze cirkel van armoede achter zich te laten. Een diploma hoger onderwijs leidt immers tot zowel een hoger inkomen als een verminderd werkloosheidsrisico.
 
De Vlaamse Onderwijsraad organiseert i.s.m. het Netwerk tegen Armoede een workshop op maandagnamiddag 21 november.

Lees meer
Lees meer over "Workshop 'Armoede en hoger onderwijs'"
17 oktober, Investeren in wonen

17 oktober, Investeren in wonen

17/10/2016
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, staat dit jaar in het teken van Investeren in wonen. Mensen uit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kozen voor dit thema omdat de wooncrisis steeds meer Vlamingen hard treft. Een gebrek aan betaalbare woningen en de gebrekkige kwaliteit van veel sociale en private huurwoningen maakt dat tienduizenden Vlamingen in woonnood verkeren. Hoog tijd voor doortastende maatregelen, op korte én lange termijn.
 
Wie moet huren op de private huurmarkt, betaalt vaak een te hoge huur of woont in een woning van slechte kwaliteit. Meer dan 100.000 mensen wachten op een sociale woning en de wachtlijst wordt steeds langer. 100.000 mensen die noodgedwongen moeten overleven in vaak slechte, te dure woningen op de private huurmarkt. De gemiddelde wachttijd loopt op tot 3 jaar, maar grotere gezinnen wachten vaak nog veel langer.
 
Volgens het recentste Groot Woononderzoek houdt 30 % van de private en 35 % van de sociale huurders na betaling van de huur onvoldoende budget over om rond te komen. Als principe geldt dat je maximaal 1/3 van je inkomen mag besteden aan huur en wonen om nog waardig te kunnen leven. Ook de slechte kwaliteit van de woningen brengt mensen in de problemen. 47 % van de private huurders, maar ook 44 % van de sociale huurders leven in woningen van ontoereikende kwaliteit, zegt hetzelfde Groot Woononderzoek. Dat cijfer loopt op tot maar liefst 56,2 % voor mensen met een laag inkomen die huren op de private markt.
 
Het mag duidelijk zijn dat de Vlaamse wooncrisis een groeiend probleem is dat steeds meer mensen nog dieper in de armoede duwt. Om de Vlaamse wooncrisis een halt toe te roepen, heeft het Netwerk tegen Armoede vier voorstellen klaar die we in aanloop naar 17 oktober onder de aandacht gaan brengen:
 
·         Verhoog de ambitie voor aantal en kwaliteit van sociale woningen
·         Ondersteun meer private huurders met een huursubsidie
·         Investeer meer in de huurmarkt, bijvoorbeeld door een verdere hervorming en heroriëntering van de woonbonus
·         Bestrijd discriminatie met praktijktests en andere gerichte maatregelen.
 
Meer info op https://investereninwonen.net/.
 
Lees het artikel op knack.be.

Onze achtergrondnota leest u hier.

Bekijk de hoorzitting in het Vlaams Parlement.
 
Lees het opiniestuk van enkele wetenschappers die onze campagne Investeren in wonen onderschrijven.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Bekijk de reportage op ATV.

Bekijk de reportage op TV Oost over de actie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst.

Bekijk de reportage op WTV-Focus over Brenda uit Oostende.

Bekijk de reportage op WTV-Focus over de actie van T'hope in Roeselare.

Bekijk de reportage op Ring TV over de actie van Open Armen in Halle.

Bekijk de reportage op AVS over de actie van De Vrolijke Kring in Ronse.

Lees het artikel op bruzz.be over de Brusselse Armoedeprijzen.

Bekijk de reportage op TV Limburg.
Lees meer over "17 oktober, Investeren in wonen"
Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

16/10/2016
Kunstwerk.t is een landelijke amateurkunstenorganisatie en wil een aanspreek- en ondersteuningspunt zijn voor alle actieve kunstbeoefenaars. Kunstwerk.t biedt advies over exposities, lessenpakketten, atelierbezoeken…

In 2015 sloegen Kunstwerk.t en het Netwerk tegen Armoede de handen in elkaar voor een (kunst)aanbod op maat voor verenigingen waar armen het woord nemen. 2 kunstenaars gingen aan de slag in 2 verenigingen waar armen het woord nemen. Na een kennismakingsjaar bleken wel meer verenigingen geïnteresseerd in een artistieke insteek voor hun werking, en loopt een voortraject in Eeklo, Oostende en Geel.

Een kunstenaar gaat met een groep mensen in armoede op zoek naar technieken, beelden, vormen.. om hun boodschap over te brengen. Zo wordt momenteel in Oostende met een groep anderstalige mensen in armoede samengewerkt met een jonge kunstenaar rond hun dossier ‘anderstaligheid en werk’.

Het project werd ingediend als participatieproject bij de Vlaamse Overheid. Bij goedkeuring zal een langer traject lopen in minstens 3 verenigingen en zal ook worden gewerkt aan lokale samenwerkingsverbanden (bv met de Kunstacademie) en duurzame kunstbeoefening.
 
Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede"
Federale begroting is droevig nieuws aan de vooravond van 17 oktober

Federale begroting is droevig nieuws aan de vooravond van 17 oktober

15/10/2016
De federale begroting bracht veel slecht nieuws voor mensen in armoede, uitgerekend op het moment dat zij volop actie voerden naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Besparingen op kap van de laagste uitkeringen én zware besparingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat de kloof tussen arm en rijk verder zal groeien in plaats van verkleinen. De ambitie om armoede te bestrijden blijkt er vooral een van woorden en niet van daden.
 
De plannen van de federale regering om de welvaartsenveloppe maar voor 75 % aan te wenden, zal vele gezinnen opnieuw verder weg duwen van de armoedegrens. Opmerkelijk gezien de belofte van de federale regering om de laagste inkomens op te trekken tot die Europese armoedegrens. Het Netwerk tegen Armoede vindt dat, naast nieuwe besparingen in ondermeer de gezondheidszorg, onbegrijpelijk nadat de lage inkomens al zwaar ingeleverd hebben: via duurdere energie, de indexsprong en allerlei prijsverhogingen.
 
De welvaartsenveloppe moet dienen om uitkeringen gelijke tred te laten houden met de gemiddelde koopkracht van elke Belg. Ze dient dus als garantie om de welvaartskloof niet groter te laten worden. Om de kloof te verkleinen zouden nog extra inspanningen nodig zijn. Vandaag stellen we vast dat zelfs de ambitie om de kloof niet te vergroten, losgelaten wordt. 
 
Het Netwerk tegen Armoede voerde in 2014, in aanloop naar de verkiezingen toen, campagne voor het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens. Alle regeringspartijen stelden toen daar werk te willen van maken en in het federaal regeerakkoord kwam die belofte terug. Vandaag blijkt die belofte niet veel waard te zijn, terwijl de sterkste schouders grotendeels ongemoeid gelaten worden.
 
In diezelfde begroting stellen we vast dat in de gezondheidszorg de meest kwetsbare patiënten getroffen worden. De erkenningsstop voor wijkgezondheidscentra maakt dat mensen in armoede verstoken blijven van gezondheidszorg die voor hen betaalbaar is en op hun maat georganiseerd is. In die centra kunnen mensen zonder financiële drempel terecht voor kwaliteitsvolle, multidisciplinaire zorg. Naast huisartsen werken er vaak ook kinesitherapeuten, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers. Zij bieden brede, toegankelijke zorg en zijn heel goed ingebed in de buurt waar ze gevestigd zijn.
 
Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het bericht van Radio 1.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.


Lees meer over "Federale begroting is droevig nieuws aan de vooravond van 17 oktober"
De Lage Drempel weegt kansen en valkuilen af van digitalisering

De Lage Drempel weegt kansen en valkuilen af van digitalisering

14/10/2016
De Lage Drempel, een Mechelse vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, bracht onlangs een uitgbreid dossier uit rond digitalisering. Via een enquête bij mensen in armoede zocht men naar kansen en valkuilen van digitalisering. In overheidsinstellingen, bij dienstverleners, en niet in het minst in het onderwijs, overal staat digitalisering bovenaan de agenda. Dat zou dienstverlening toegankelijker en klantvriendelijker moeten maken, maar voor mensen in armoede en/of kortgeschoolden is dat vaak net niet het geval. Wie geen budget heeft voor een computer of nooit geleerd heeft om ermee te werken kan digitalisering net heel uitsluitend werken. De Lage Drempel dook in de wereld van de computer en bekeek hoe digitale tools ook toegankelijk kunnen gemaakt worden voor mensen in armoede of wat de alternatieven kunnen zijn.

Lees hier het volledige dossier.
Lees meer over "De Lage Drempel weegt kansen en valkuilen af van digitalisering"
Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

4/10/2016
De jaarlijkse Armoedebarometer van de Decenniumdoelen, waarbij Netwerk tegen Armoede een van de partners is samen met andere sociale bewegingen, kleurt opnieuw donkerrood. In onze campagne Investeren in wonen trokken wij eerder al aan de alarmbel over de toenemende wooncrisis in Vlaanderen. De cijfers van de Armoedebarometer bevestigen die alarmerende situatie. Volgens de meest recente cijfers staat met 120.500 een recordaantal Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Verder heeft 26 % van de huurders problemen om de (sterk stijgende) woonlasten te betalen. Bij de eigenaars is dat amper 2 %.  Daarmee is de kloof tussen huurders en eigenaars op 9 jaar tijd met 6 procentpunt gestegen tot 24 procentpunt. De energiefactuur weegt steeds zwaarder door in het gezinsbudget. Zelfs in 2014, toen de energieprijzen naar hun bodemprijs gezakt waren, hadden gezinnen problemen om de factuur te betalen. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van allerhande taksen die de Vlaamse en federale regering ingevoerd hebben, van de verhoogde btw over de Turteltaks tot de vennootschapsbelasting voor energie-intercommunales. Het doet vrezen dat de cijfers van mensen in woonnood de komende jaren alleen maar verder de hoogte in schieten.

Opvallend ook is de sterk stijgende kinderarmoede. Die is gestegen tot 11,4 %. In 2009 bedroeg die nog 8 %. Deze Vlaamse regering had nochtans de ambitie om het cijfer tegen het einde van haar bestuursperiode (2019) te halveren tot 4 %. Daar zit ze dus mijlenver van verwijderd. Een halvering is verder weg dan ooit. In plaats daarvan blijft het aantal kinderen in armoede pijlsnel groeien.

Conclusie? (Meer) Investeren in wonen is dringend nodig. Meer sociale woningbouw, sterkere sociale verhuurkantoren, beter toegankelijke huursubsidies en een versterking van de private huurmarkt zullen niet alleen de wooncrisis bestrijden, maar even goed de kinderarmoede. Kinderen die opgroeien in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, zullen minder gezondheidsproblemen kennen en beter presteren op school.

Bekijk onze campagneblog Investeren in wonen.

Bekijk het overzicht van de Armoedebarometer.

Beluister het interview met Frederic Vanhauwaert in De Ochtend op Radio 1
Lees meer over "Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe"
Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

3/10/2016
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag niet in de deelname aan het sociaal-culturele aanbod in Vlaanderen. Zo is er een kloof tussen de leefwereld van mensen in armoede en de sociaal-culturele sector. Cultuur- en vrijetijdsdiensten, sociaal-culturele organisaties, musea, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.
Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.

De vorming vindt plaats op 7 en 21 november, telkens van 10 tot 16 uur, in Leuven in samenwerking met Buurtwerk 't Lampeke (precieze locatie nog te bepalen). €150 per deenemer voor 2 dagen, inclusief broodjeslunch. Inschrijven voor 1 november via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be.

U vindt alle info hier.
Lees meer over "Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen"
Dampoort knapT OP! Trefnamiddag op 28 november in Gent

Dampoort knapT OP! Trefnamiddag op 28 november in Gent

27/09/2016
Wie een eigendom heeft, zit er warmpjes in. Veel mensen denken dat, maar is dat wel altijd zo? Er bestaat namelijk een grote groep noodkopers. Dit zijn mensen met een laag inkomen die tot het uiterste gaan om een kwalitatief ondermaatse woning te kopen of te behouden. Ze beschikken ook niet over de middelen om de woning te renoveren. Onderzoekers becijferden dat er in Vlaanderen 119.000 noodkopers/noodeigenaars zijn.
 
'Dampoort knapT OP!' is een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw waarbij 10 noodkoopwoningen op 2 jaar tijd gerenoveerd werden. Hiervoor kregen de 10 noodkopers elk een renovatiebudget van 30.000€ ter beschikking van OCMW Gent. Bij vervreemding van de woning moeten de eigenaars dit bedrag terugbetalen.
CLT Gent vzw en haar partners ondersteunden de bewoners met een intensieve bouw-technische en sociale begeleiding. Zo werden de eigenaars bijvoorbeeld begeleid bij het opvragen van offertes, de keuze van de aannemers en de opvolging van de werken door de architecten en ingenieurs.
Wil u alles weten over de resultaten van het project op het gebied van woonkwaliteit en energie? Heeft u vragen over de financiële en juridische basis van het model? Heeft u interesse in de doelgroepgerichte begeleiding? Wil u weten hoe het project kan uitgebreid worden? Of lijkt dit model u iets om ook in uw gemeente toe te passen? Kom dan op 28/11 naar de trefnamiddag!

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Dampoort knapT OP! Trefnamiddag op 28 november in Gent"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter