‘Het zijn altijd dezelfde ouders die we zien. Degene die we écht moeten spreken, komen nooit opdagen.’ (een leerkracht)
Het klopt dat ouders in armoede soms moeilijk langs de klassieke kanalen te bereiken zijn. Vaak schamen ze zich te veel ten aanzien van de school of de andere ouders om zich echt te engageren op de school. De school kan naar manieren zoeken om toch in dialoog te treden met ouders in armoede.
Stippel echter als school eerste en visie en pas dan een plan van aanpak rond ouderbetrokkenheid uit. Dit werkt immers alleen als de school ook echt ouders in armoede wil bereiken en als de school ook echt van plan is met de opmerkingen van de ouders rekening te houden, ook en vooral als die er afwijkende meningen op nahouden.
 
Tips:
 • Maak een mondelinge afspraak, eerder dan een schriftelijke
 • Voorzie kinderopvang
 • Maak gebruik van de informele contacten
 • Interpreteer het oudercontact flexibel en geef mogelijkheden aan ouders om leerkrachten te ontmoeten
 • Communiceer ook positief, met zowel ouders als leerlingen
 • Bij problemen, zoek samen met de ouders naar oplossingen
 • Werk met brugfiguren, tolken, vertrouwenspersonen en/of ervaringsdeskundigen 
 
Aandachtspunt
Het is belangrijk om kwetsbare ouders ook aan het woord te laten en belangstelling te tonen voor wat zij over hun kind(eren) te vertellen hebben. Geef correcte informatie over de prestaties en het gedrag van het kind, ook als die negatief zijn, maar probeer dan desondanks ook positieve zaken aan te halen. Probeer ook de inspanningen van de ouders te zien en te erkennen. Neem tijd om te luisteren en om te verifiëren of de boodschap wel degelijk aankomt zoals bedoeld. Maak op het einde van het gesprek altijd heel concrete afspraken, die desnoods op een blad papier genoteerd worden.
Een aantal principes die een rol kunnen spelen bij het uitwerken van een visie op ouderbetrokkenheid:
 • vertrouwen
 • investeren in informele contactmomenten
 • investeren in persoonlijk/mondeling contact
 • wederkerigheid van de relatie
 • partnerschap tussen school en ouder