‘Bij ons zijn er heel wat problemen. Geld, gezondheid, huisvesting… Ik wil daar wel over praten op de school van mijn kinderen, want ik weet dat dat helpt om op begrip te kunnen rekenen, maar niet elke keer opnieuw en niet met iedereen.’
Ouders die vertrouwen hebben in de school en het schoolpersoneel, zullen makkelijker de weg vinden, ook bij problemen. Dit zal erger voorkomen. Het creëren van een vertrouwde omgeving begint al tijdens het inschrijvingsmoment, maar moet ook tijdens het schooljaar gevolg krijgen.
  • Kennismaking is wederzijds
Het inschrijvingsmoment is vaak het eerste contact tussen ouders en leerlingen en de school. Maak dus ruim de tijd voor een goede kennismaking en maak er meer van dan een louter administratieve aangelegenheid. Leerkrachten en gezinnen die elkaar al ontmoet hebben, zullen immers gemakkelijker met elkaar contact opnemen indien er zich problemen voordoen. Probeer bij het inschrijvingsmoment al zo uitgebreid mogelijk de werking van de school uit te leggen. Hoe de communicatie zal verlopen, het schoolreglement, de te verwachten schoolkosten, wat de mogelijkheden zijn bij (financiële) problemen, hoe men best contact opneemt indien er vragen of problemen rijzen (gewoon langskomen, een afspraak maken, telefonisch contact). Werk met een vast inschrijvingsteam dat kennis van armoede heeft en bepaalde signalen kan herkennen.
  • Zorg voor een ontspannen sfeer, bied een drankje en kans op ontmoeting aan
  • Breng de gezinssituatie duidelijk in kaart. Zo weet je ook wie wanneer best gecontacteerd wordt i.v.m. rapporten, rekeningen… Blijf discreet en probeer de ‘middenklassenbril’ af te zetten.
  • Volg goed op, met een kwaliteitsvol leerlingvolgsysteem, en hou je informatie up to date.
  • Laat de ouders direct kennismaken met (leden van) het financieel team en vertrouwensfiguren
  • Voorzie voldoende tijd om ook de ouders aan het woord te laten, stel geïnteresseerde vragen en toon oprechte belangstelling.