‘Mijn dochter gaat naar de middelbare school hier vlakbij. Haar nichtje is even oud, maar zij zit op een andere school. Mijn zus moest de eerste rekening onlangs betalen en belde me op om te vragen of wij ook zo veel moesten betalen. Haar rekening was bijna dubbel zo hoog als de mijne! Er was ook helemaal geen overzicht bij van de rest van de verwachte kosten, terwijl wij in september een gedetailleerde tabel kregen met wat, wanneer, waarvoor… Hoe kan er zoveel verschil zijn?’

We stellen inderdaad vast dat er, vooral in het secundair onderwijs, grote verschillen zijn tussen scholen wat kosten betreft. Op een school waar de kosten lager zijn, wordt meestal een kostenbewust beleid gevoerd.
Hoe kan je als school stappen zetten naar zo’n kostenbewust beleid – en dus een lagere rekening voor de ouders? In onze brochure (hyperlink nr pdf) vind je de meer uitgebreide beschrijving van ons stappenplan, maar hier alvast de highlights:
  • Richt een werkgroep kostenbeleid op, liefst vanuit alle geledingen van de school, die een visie uitwerkt rond schoolkosten, bij voorkeur vanuit een bredere visie op diversiteit.
  • Verspreid die visie via verschillende kanalen naar alle personeelsleden, ouders en leerlingen.
  • Laat vakgroepen berekenen welke de huidige kost voor hun vak is, en laat hen deze grondig onder de loep nemen: kan er bespaard worden? Worden alle aangekochte boeken voldoende gebruikt? Zijn er andere (goedkopere) manieren om een uitstap te doen?...
  • De werkgroep kostenbeleid kan alles in kaart brengen, afspraken maken en jaarlijks mee helpen evalueren en bijsturen. Probeer elk jaar beter de kosten in te schatten en de totale factuur voor de ouders te doen dalen.
Dit vraagt een boeiende oefening van de school, nl. het oplijsten van de huidige kosten, een overzicht van alle verplichte, noodzakelijke en niet-verplichte uitgaven, een zoektocht naar lokale partnerschappen (zijn er bedrijven, musea,… in de buurt waarmee de school afspraken kan maken?) en een evaluatie: hoe kunnen we de kosten doen dalen?