Na enkele proeven rond maximumpremie in de thuiszorg, invoering van de kindpremie en de erkenning van sociale verhuurkantoren aan het begin van de legislatuur, werd een kader uitgetekend en konden enkele proeftoetsen binnen dit kader worden uitgevoerd.
Deze proeftoetsen zorgden ervoor dat het kader en het proces kon geoptimaliseerd worden en dit resulteerde in een omzendbrief en een vorming voor alle betrokken partijen in het uitvoeren van de armoedetoets.