In 2013 werd een nieuw decreet rond de preventieve gezinsondersteuning ingevoerd. Dit decreet schiep een kader om de initiatieven rond opvoedingsondersteuning en de preventieve medische consulten binnen Kind en Gezin. Het was tevens de geboorte van de Huizen van het Kind. Dit decreet werd uitgewerkt in een aantal uitvoeringsbesluiten. Het is op deze uitvoeringsbesluiten dat er een armoedetoets werd uitgevoerd.
 
Inbreng NTA
 
Wetenschappelijke input
 
RIA
Niet verwerkt in een RIA, omdat de armoedetoets gebeurde op de uitvoeringsbesluiten.
 
Evaluatie
De toets leerde ons dat het proces belangrijker is dan het product en dat het uitvoeren van een toets even belangrijk is op een decreet als op de uitvoeringsbesluiten. Zeker als het gaat over een kaderdecreet en alles nog moet uitgewerkt worden in de uitvoeringsbesluiten.
In de besluiten werd ook telkens een evaluatie ( op basis van ervaringskennis en wetenschappelijke kennis) ingebouwd, omdat niet alle effecten even duidelijk op voorhand in te schatten zijn. We volgen  de evaluatie op in het licht van de uitgevoerde armoedetoets.