Na een grondige analyse van het vorige decreet werd in 2013 een nieuw decreet Integrale Jeugdhulp goedgekeurd. Vermits gezinnen in armoede oververtegenwoordigd zijn in de bijzondere jeugdzorg, was dit nieuwe decreet van groot belang voor deze gezinnen.
Dit decreet regelt een unieke toegangspoort voor iedere jongere die hulp nodig heeft.
 
Inbreng NTA
 
Wetenschappelijke input
 
RIA
Niet verwerkt in een RIA.
 
Evaluatie
De toets leerde ons dat het erg belangrijk is dat de verantwoordelijke administratie achter de armoedetoets staat en het proces derhalve in handen houdt en dirigeert.
Ook hier werd een evaluatie ingebouwd die  effecten die niet op voorhand duidelijk zijn moet opvolgen op een participatieve manier. We volgen de evaluatie op in het licht van de uitgevoerde armoedetoets.