Basisbereikbaarheid

Het voorontwerp-decreet basisbereikbaarheid werd op 20 juli 2018 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Netwerk tegen Armoede voerde hierop een uitgebreide armoedetoets uit. Veel vragen blijven echter nog open. Het voorontwerp-decreet laat nog veel beslissingen open, die later ingevuld moeten worden via regeringsbesluiten. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede sterk voor een doorgedreven armoedetoets op regeringsbesluiten die een impact kunnen hebben op vervoersarmoede, onder meer rond tarifering en dienstverlening. Wordt dus nog vervolgd.

Lees hier de inbreng van Netwerk tegen Armoede in de armoedetoets op het voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid.