Duaal leren en werken

Tussen december 2016 en februari 2018 liep een armoedetoets op het nieuwe decreet duaal leren (het nieuwe 'leren en werken'). Dit decreet, en dus ook de armoedetoets, is een samenwerking tussen de beleidsdomeinen werk en onderwijs. Het Netwerk tegen Armoede vindt een armoedetoets op duaal leren relevant omdat nogal wat jongeren in armoede beroepsonderwijs volgen, of in een systeem van 'leren en werken' zitten. Bovendien maken zij tal van kanttekeningen bij o.m. de invulling van deze studierichtingen (en de kansen op de arbeidsmarkt), de randvoorwaarden en reglementering, en de begeleiding op stage- of werkplaatsen. 
Op basis van hun ervaringen en wetenschappelijke inzichten hebben we een heel aantal bekommernissen geuit naar de beleidsmakers.

Het verslag van het overleg en onze aanbevelingen kan je nalezen in onze samenvattende nota.