Hervorming leerlingenbegeleiding

Status:
 
De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een hervorming van de leerlingenbegeleiding. Deze moet de ‘zorg’ op en rond de school opnieuw stroomlijnen, met meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding. Een goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan voor onze kinderen en jongeren een wereld van verschil betekenen. Het Netwerk tegen Armoede juicht toe dat de taakverdelingen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen het kader van zorg op school, scherpgesteld worden.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) functioneren niet allemaal even goed. Het zorgbeleid van de school zelf is vaak nog te weinig structureel uitgewerkt en gecontroleerd. Bovendien blijven veel kansen tot samenwerking, bijv. met de welzijnssector, onbenut. We zien in deze hervorming een uitgelezen kans om meer systemen in te bouwen om kansengroepen te ondersteunen.

Voor deze armoedetoets konden we op heel wat input rekenen vanuit de vwawn. Zij buigen zich al lang over de werking van de CLB’s en over de uitbouw van begeleiding op school (getuige hun eerdere dossiers). We kregen ook de kans onze visie uitgebreid toe te lichten aan de betrokkenen van de administratie en het kabinet, maar wachten wel nog op het resultaat.
 
De nota en verdere opvolging van het proces kan je lezen in dit document.