Hervorming rijopleiding

Het Netwerk tegen Armoede voerde een armoedetoets op op de hervorming van de rijopleiding en wees op de reeds bestaande financiële en andere drempels. Helaas werd hier bij de hervorming geen rekening mee gehouden. Zowel het theoretische examen als de praktische rijopleiding zijn nog een stukje duurder geworden, terwijl de vrije begeleiding nog steeds op praktische drempels stuit voor mensen in armoede.

Lees de inbreng van het Netwerk tegen Armoede in de armoedetoets.

Lees de evaluatie van de invoering van het terugkommoment voor vrije begeleiders.