Hervorming volwassenenonderwijs

Status: lopend
 
In de inleiding bij de conceptnota over de hervorming van het volwassenenonderwijs wordt terecht het belang van volwassenenonderwijs benadrukt voor maatschappelijke integratie en sociale vooruitgang. Ook voor de gemeenschap zijn er een heel aantal voordelen verbonden participatie aan LLL: de eerder vernoemde verhoging van productiviteit van de werkende bevolking, maar ook actief burgerschap en maatschappelijk engagement, sterkere economische groei, ouders geraken meer betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen… Volgens de EU moet de participatiegraad aan LLL omhoog, zeker voor laaggeschoolde en oudere volwassenen[1]. Een hervorming van het volwassenenonderwijs zet dus volkomen terecht in op de meest kwetsbare doelgroepen.
 
In deze armoedetoets willen we de voorgestelde hervormende maatregelen toetsen aan ervaringen van mensen in armoede, en een voorstel op hun maat doen met betrekking tot de nog verder in te vullen regelgeving en criteria. We kunnen terugvallen op de expertise die in vwawn en Welzijnsschakels werd opgebouwd tijdens en sinds het project Leerkansen.
 
We deden onze inbreng via een nota en met mensen in armoede (vzw T’hope, Welzijnsschakels) tijdens een overleg op 22 maart 2017.
 
We verwachten het decreet en de reactie van het kabinet tegen juni 2017.