Modernisering secundair onderwijs

Status: lopend
 
Onderzoek toont telkens opnieuw aan dat de sociale ongelijkheid erg groot is in ons onderwijs, en door het huidige onderwijssysteem mee in stand gehouden tot zelfs versterkt wordt. Onderwijsspecialisten roepen al jaren om een grondige, structurele hervorming, en de aanloop hier naartoe is ook al geruime tijd geleden gestart ((Rapport Monard, Masterplan). Mensen in armoede volgen deze ontwikkelingen ook mee op. De grootste bekommernis en focus bij een onderwijshervorming is vanuit hun standpunt: hoe zal deze hervorming de sociale ongelijkheid in ons onderwijssysteem doen afnemen, en de gelijke onderwijskansen van onze kinderen verbeteren?
De twee voorliggende conceptnota’s vormden voor de verenigingen een stevige uitdaging. Eerder werd al verticaal overleg gepleegd over het Masterplan (20/06/2011) en een heel aantal zaken daarvan bleven van toepassing.
 
Lees hier de nota.