Na de conceptnota in april, keurde de Vlaamse regering op 23 december het eerste ontwerpdecreet op sociaal-cultureel volwassenenwerk goed.

De aanzet van de armoedetoets verliep vlot en grondig. Naast 2 gesprekken met het kabinet en de administratie, bezorgde het Netwerk haar bezorgdheden over de conceptnota.
(link naar document in bijlage)
Deze werd integraal toegevoegd aan de Regulerings en Impactanalyse, samen met een uitgebreide insteek van de administratie: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b666b
 
Met een aantal aanbevelingen, die trouwens niet enkel door het Netwerk tegen Armoede werden gegeven maar bv ook door de SARC en het FOV, werd reeds rekening gehouden in het nieuwe ontwerpdecreet. Zo werd de ‘integratierol’ vervangen door de ‘verbindende rol’ en zal rekening gehouden worden met kwetsbaarheidsfactoren van organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen in de beoordeling.

Veel zal echter afhangen van de beoordelings- en visitatiecommissies, en de manier waarop kennis over werken met mensen in armoede zal worden ingezet in de ondersteuning en beoordeling. 

Lees hier de inbreng van het Netwerk tegen Armoede over de conceptnota.