Sociaal huurstelsel

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota van de minister van Wonen bevatten het voornemen om de sociale huurreglementering te vereenvoudigen en de lokale autonomie te verhogen. Het Steunpunt Wonen werd gevraagd een evaluatie van de huidige regelgeving uit te voeren. Een aantal verbetervoorstellen uit dat onderzoeksrapport werden in dit ontwerp van decreet geïmplementeerd. 
 
Het Netwerk tegen Armoede werd gevraagd een armoedetoets uit te voeren. De voorstellen tot vereenvoudiging blijven in deze teksten erg beperkt. Ondanks een aantal positieve maatregelen zoals de vereenvoudiging van de huurdersindeling en een versnelde toewijzing voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen,  zullen een aantal maatregelen een negatieve impact hebben op mensen in armoede, bijvoorbeeld het meetellen van alle inkomens voor de berekening van de huurprijs, het behouden van het criterium lokale binding, de verenging van de absolute voorrang inzake woonkwaliteit, etc.

Lees hier het verslag van de armoedetoets.