De armoedetoets van het sportfederatiedecreet verliep niet ideaal. Om te beginnen kan men zich afvragen of een armoedetoets op dit decreet zinnig was. Mensen in armoede zijn, áls ze al lid zijn van een sportclub, slechts in derde lijn object van dit decreet (dat de werking van de federaties behelst,, waar de clubs zijn bij aangesloten). Er kunnen dus weinig tot geen concrete acties worden uitgewerkt die een effect hebben op mensen in armoede.

Daarnaast was er de timing. De armoedetoets is gebeurd in dezelfde weken tijdens dewelke het decreet werd goedgekeurd op de regering. Het decreet werd dan ook niet aangepast. De door de administratie opgemaakte nota biedt waardevol cijfermateriaal, maar behalve het rapport is hier niets mee gebeurd. We hopen dat in de uitvoeringsbesluiten wel wordt rekening gehouden met de gemaakte analyses en het aangebrachte materiaal. 

Decreet sportfederaties.

Inbreng Netwerk tegen Armoede in armoedetoets decreet sportfederaties.

Wetenschappelijke input.

Ria: niet verwerkt in een RIA.