Met de zesde staatshervorming werd het Vlaamse Gewest bevoegd voor de prijscontrole van drinkwater. Enkele grote beleidskeuzes lagen al vast (afschaffing gratis m³, invoeren progressief tarief, invoeren sociaal tarief, … ), de armoedetoets moest de gevolgen van verschillende scenario’s duidelijker in beeld brengen. Voor deze toets werkten we samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
 
Inbreng NTA
 
Wetenschappelijke input
 
RIA
Niet verwerkt in een RIA.
 
Evaluatie
 
De toets was een goed voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende actoren. Zowel met het bevoegde kabinet en ambtenaren als met de collega’s van samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
Het belang van goed cijfermateriaal kwam hier duidelijk aan bod. Vanuit de armoede-organisaties gaven we voortdurend aan dat de huidige groep “beschermde klanten” niet alle mensen in armoede vat. Uiteindelijk werden daarom ook andere cijfers opgenomen, nog beter was geweest als er ook ruimte was voor wetenschappelijke input over de effectiviteit van de sociale correcties (bereiken ze wie ze moeten bereiken).