Vereniging in beeld

"Dankzij Open Armen voelen we ons weer mens, hebben we iets te betekenen." Maak kennis met de mensen van Open Armen in Halle.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

15/6/2018
2 jaar lang werkten mensen in armoede bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Oostende rond gezondheidszorg. Ze gingen daarbij een intense, maar constructieve dialoog aan met lokale (stads)diensten en zorgverleners. Het resultaat is de publicatie 'Recht op goede gezondheidszorg' met zeer concrete aanbevelingen voor een beter toegankelijke en meer betaalbare gezondheidszorg. Stad, Ocmw en lokale dienstverleners kunnen op het terrein een grote positieve impact hebben op de gezondheid van mensen in armoede.

De dialoogmomenten verliepen positief en zorgden tijdens het traject al mee voor enkele mooie resultaten. Ondertussen startte in Oostende een wijkgezondheidscentrum op, waar mensen zonder financiële drempel terecht kunnen voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: huisarts en andere zorgen.

Ook rond geestelijke gezondheid is er veel in beweging gezet. Zo zijn er concrete plannen voor een praktijk van Tejo in Oostende. Tejo bestaat al in Antwerpen en Gent en biedt laagdrempelige psychologische begeleiding, geheel gratis, voor jongeren.

Tegelijk ligt er nog heel wat werk op de plank. De mensen van de Beweging leggen sterk de nadruk op een betere rechtentoekenning. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben of durven ze het niet te vragen. Zo blijft een belangrijk groep naast het recht op verhoogde tegemoetkoming grijpen. Ziekenfondsen kunnen hier nog proactiever te werk gaan, maar ook stad en Ocmw kunnen nog veel sterker werken rond rechtentoekenning.

Bekijk de reportage op Focus-WTV.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter