Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Actie

Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi

Voor mensen in armoede is het niet altijd vanzelfsprekend om milieubewuste keuzes te maken. Vaak zijn er heel wat financiële en andere drempels. Buurtwerk 't Lampeke ging de uitdaging aan startte vier jaar geleden het project De Groene Ridder, met steun van de Nationale Loterij. Belangrijk is dat milieuvriendelijke initiatieven uitgingen van mensen in armoede zelf.

Praktijkvoorbeelden in de eigen werking kregen een voorbeeldfunctie en werden ruimer toegepast: buurtmoestuin, werken met gezonde en lokale voeding, workshops rond tuinieren en koken, wormenhotel, terrastuintjes, ... Het werd allemaal uitgetest en in de praktijk toegepast. Andere partners binnen het project waren VLM, Give and Gain, Ocmw Leuven, Stad Leuven, Koning Boudewijnstichting en de Sint-Jansschool.

Op 28 februari lanceert Buurtwerk 't Lampeke de fietstaxi en -cargo, nu al te signaleren in de buurt! Afspraak op 28 februari van 10.45 tot 12 uur in en rond de lokalen van kinderwerking Fabota, Riddersstraat 33, Leuven. Daar verneem je ook alle verder info over het project De Groene Ridder.
Lees meer over onze acties

Dringende medische hulp verder inperken gaat voorbij aan realiteit

23/1/2018
Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme om dringende medische hulp aan nog meer controle te onderwerpen, gaat voorbij aan de realiteit waar mensen zonder wettig verblijf in verkeren. In werkelijkheid is die medische hulp een van de weinige rechten die zij nog hebben en wordt zelfs die hulp vaak ten onrechte geweigerd.

Onduidelijkheid over de toepassingscriteria en administratieve drempels zorgen ervoor dat het voor mensen zonder wettig verblijf soms heel moeilijk om zelfs de meest urgente zorgen toegediend te krijgen of de juiste medicatie te krijgen. De term 'dringende medische hulp' is in die zin verwarrend omdat het over meer gaat dan hoogdringende zorgen. Het gaat over medische zorgen van preventieve of curatieve aard, nazorg, ambulante zorg (bvb door een huisarts of kinesist)  of zorg in een verplegingsinstelling (bvb een ziekenhuis). Zorgen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van een patiënt te verzekeren.

Suggereren dat die dringende medische hulp aanleiding geeft tot misbruik, gaat totaal voorbij aan de realiteit. Dit zal de levensomstandigheden van deze mensen nog moeilijker maken. Het Netwerk tegen Armoede roept daarom op om werk te maken van een degelijke toekenning van dringende medische hulp in plaats van bijkomende drempels op te werpen.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter