Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Hoe is het nog met de provinciale welzijnsmiddelen?

4/5/2018
Verenigingen waar armen het woord nemen kregen tot voor kort steun vanuit welzijnsmiddelen bij de provincies. Belangrijk, omdat daar waardevolle initiatieven mee gefinancierd werden, onder andere rond participatie, wonen en bredere sensibilisering. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om de provincies af te slanken, en met name persoonsgebonden materies (waaronder welzijn) werden van het provinciale niveau weggenomen. Verenigingen waar armen het woord nemen stellen vast dat zij de vroegere steun niet altijd meer krijgen. Nochtans was verzekerd dat lopende engagementen zouden overgenomen worden door de Vlaamse overheid. 

Er bestaat veel onduidelijkheid over deze overgang. Welke middelen zijn doorgegeven naar een ander beleidsniveau's, wat hebben provincies toch gehouden en wat is er gebeurd met provinciale projectfondsen waar verenigingen konden op intekenen? Vragen waar nog geen antwoord op kwam. Wij hopen hier snel duidelijkheid rond te krijgen, want te vrezen valt dat dit de facto een besparingsoperatie is. 

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter