Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Mensen in armoede blikken vooruit naar gemeenteraadsverkiezingen

12/12/2017
Vandaag kwamen mensen in armoede uit de 59 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede samen om vooruit te blikken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale besturen hebben veel instrumenten in handen om werk te maken van sociaal beleid. Vaak kunnen zij beleid concreet vertalen op het terrein. Wat gemeentes en Ocmw's doen, heeft een directe impact op het leven van mensen in armoede, in positieve of negatieve zin. Vandaar dat onze verenigingen waar armen het woord nemen veel belang hechten aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Op het Forum Lokaal Beleid werden vandaag ervaringen, ideeën en strategieën uitgewisseld om te komen tot een volwaardig lokaal sociaal beleid in de verschillende gemeentes.

De context in elke gemeente is zeer verschillend en wij vinden het heel belangrijk dat onze verenigingen daar ten volle hun rol kunnen spelen. Op basis van hun kennis en ervaring stelden we wel een checklist op met uitdagingen en vragen die in elke gemeente aan bod kunnen komen, ook in die gemeentes waar geen vereniging waar armen het woord nemen actief is. Het document is een leidraad om beleid aan af te toetsen en concrete voorstellen te formuleren om armoede echt terug te dringen in de gemeente. Lokale besturen kunnen een heel belangrijke rol spelen in de toekenning van sociale rechten, maar hebben op alle beleidsdomeinen belangrijke sleutels in handen.

Het document zal ook als basis dienen voor onze inbreng in samenwerkingsverbanden met andere middenveldorganisaties, zoals Ieders Stem Telt, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees hier het document met vragen en uitdagingen voor het lokaal beleid door mensen in armoede.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter