Vereniging in beeld

De Nieuwe Voksbond heeft een belangrijke plek veroverd in het leven van veel mensen in armoede in Tongeren.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs
Vandaag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, kwamen onze verenigingen massaal naar buiten om actie te voeren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt. Met de petitie hebben we inmiddels ongeveer 3.000 handtekeningen ingezameld. Daar moeten nog de papieren petities bijgeteld worden. Die worden de komende dagen verzameld en meegenomen in ons verdere overleg met bevoegd minister Weyts. We zien al te vaak dat jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting kiezen in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daar dan ook minder, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting. 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Beluister de reportage met jongeren van Betonne Jeugd in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Beluister het interview met ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp bij Eva De Roo op Studio Brussel.


 
Lees meer over onze acties

Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen

11/12/2019
Betonne Jeugd VZW is een jongerenwerking voor jongeren in armoede. Al 6 jaar vinden jongeren tussen 0 en 30 jaar hun weg naar Betonne Jeugd op de Sint-andriesplaats in Antwerpen. Heel wat jongeren willen graag sporten,maar de drempels naar sport zijn te hoog. Daarom besloot  Betonne Jeugd een sportparticipatie te starten voor 2 jaar (2020-2021).
Tijdens het eerste projectjaar legde Betonne Jeugd een hele weg af maar stootte ook op heel wat obstakels. Samen met u willen we stilstaan bij deze obstakels maar ook vooruitkijken. Hoe kunnen participatiedrempels worden weggewerkt? Hoe kan Betonne Jeugd het project volgend jaar aanpakken?
 
Wat kan je verwachten? ...
Tijdens deze dag kom je te weten hoe Betonne Jeugd het sportparticpatieproject het eerste jaar aanpakte. Waar legde Betonne Jeugd zijn focus?  waar liep het moeilijk? 
Hiernaast komen ook enkele interessante sprekers. Specialisten in armoede, jeugdwerk en sportparticipatie. Ook zullen enkele jongeren hun ervaringen over het project delen.
Nadien steken we de koppen bij elkaar over het thema 'sportparticipatie'
 
Programma:
  • 13u -13u30: gezonde aperitief
  • 13u30- 14u: toelicht Betonne Jeugd en sportparticipatieproject
  • 14u - 14u30: Rots & Water een psychofysieketraining
  • 15u - 15u30: participatiedrempels door Netwerk Tegen Armoede
  • 15u30 - 16u: dialoogtafels
 
Praktisch:
 
Waar? Cultureel Centrum COSTA
             Sint-andriesplaats 25
             2000 Antwerpen
Wanneer?  woensdag 18 december van 13u tot 16u30
 
INSCHRIJVEN via roelandsmeyers@hotmail.com

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter