Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

11/6/2018
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert een projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede. Netwerk tegen Armoede juicht toe dat hier aandacht voor is en dat in de projectoproep aandacht is voor financiële, emotionele en sociale drempels. Toegang tot vrijetijdsaanbod is een grondrecht en zorgt ervoor dat mensen uit hun sociaal isolement kunnen doorbreken. Toch willen we oproepen tot een aanpak, op Vlaams en federaal niveau, die structureel investeert in toegang tot vrijetijdsparticipatie. De ambitie moet verder reiken dan (tijdelijke) projectoproepen.

Grote knelpunt in vrijetijdsparticipatie is de toeleiding. Het volstaat niet om aanbod laagdrempelig en betaalbaar te maken. Mensen in armoede moeten ook actief toegeleid worden naar het aanbod. Organisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen, of bemiddelingskantoren, zoals de vrijetijdsloketten, verrichten daar al jaren prima werk op het terrein. Met resultaat. Die werkingen extra ondersteunen zal veel meer mensen de stap doen zetten naar sport en cultuur.

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter