Centraal huurwaarborgfonds geeft meer zekerheid aan huurder en verhuurder dan hogere huurwaarborg

29/4/2015
Minister van Wonen (en Armoedebestrijding) Liesbeth Homans pleitte dinsdag in Telefacts op VTM voor het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar 3 maand. Ze deed dat in een reportage over schade veroorzaakt door huurders. Dat dit gebeurt, is uiteraard onaanvaardbaar, maar een hogere huurwaarborg is geen oplossing. Daarmee straf je in de eerste plaats de overgrote meerderheid van de huurders die wel als een goede huisvader hun woning beheren. Het Netwerk tegen Armoede heeft al langer een voorstel gelanceerd voor een huurwaarborgfonds, dat zou kunnen tussenkomen bij schade. Helaas neemt de minister dit (nog) niet in overweging.
 
Coördinator Frederic Vanhauwaert: “Minister Homans gaf vorige week nog te kennen dat nieuwe recepten dringend nodig zijn in de armoedebestrijding. Een hogere huurwaarborg is een oud recept, waarvan al gebleken is dat het niet werkt. Een centraal huurwaarborgfonds kan het verschil maken.”
 
Voor veel huurders vormt 2 maand huurwaarborg al een grote drempel. Een verdere verhoging zal voor gevolg hebben dat huurders met een groot gat in hun budget aan de huur beginnen. Dat zal tot bijkomende problemen leiden voor huurder en verhuurder, zoals huurachterstallen.
 
Als minister Homans de verhuurder wil beschermen, stellen wij het centraal huurwaarborgfonds voor. Concreet betekent dat dat de huurder zijn waarborg niet langer op een aparte geblokkeerde rekening stort, maar dat alle huurwaarborgen gecentraliseerd worden in een fonds. De verhuurder krijgt dan gewoon een bewijs dat de waarborg gestort is. Bovendien legt dit ook discriminatie aan banden. De huurder moet niet bewijzen langs welke weg hij de waarborg stort, ook niet als dat bijvoorbeeld via het ocmw gebeurt.
 
 
Bovendien willen wij de minister oproepen de grote problemen op de huurmarkt aan te pakken. Het Grote Woononderzoek toonde in maart nog aan dat de betaalbaarheid op de huurmarkt er op achteruit gaat (meer dan de helft van de huurders spendeert nu meer dan 30% van het inkomen aan huur). Bovendien is de kwaliteit van 47% van de woning op de private huurmarkt ontoereikend. Voor zowel huurders als verhuurders is het van het grootste belang dat de private huurmarkt terug aantrekkelijker wordt & rendeert. Daarvoor is een doordacht beleid  nodig, dat rekening houdt met draagkracht van zowel huurders als verhuurders. 

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.

Lees het artikel in Knack.