Investeren in mensen om Vlaamse wooncrisis aan te pakken

8/9/2015
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede
 
Investeren in mensen
 
Vlaamse regering moet wooncrisis nu aanpakken
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt dringend doortastende maatregelen om de wooncrisis in Vlaanderen een halt toe te roepen. Het doet die oproep bij de start van de campagne ‘Investeren in mensen’, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het campagnethema is een bewuste keuze. Het voorbije jaar lag de nadruk zowel Vlaams als federaal op besparingen, ook van kwetsbare mensen. Het is hoog tijd om te investeren in mensen die het moeilijk hebben. De wooncrisis in Vlaanderen groeit met de dag. Dat blijkt ook uit de vaststellingen van een aantal woonexperts vandaag.
 
Het Netwerk tegen Armoede deed eerder al een aantal voorstellen om de woonnood terug te dringen:
 
-          Heroriëntering woonbonus richting sociale en private huurmarkt
De woonbonus maakt woningen niet betaalbaarder, maar drijft de prijs van woningen net op doordat de vraag stijgt. De Vlaamse regering voerde een voorzichtige beperking in van de woonbonus, maar de vrijgekomen middelen worden helaas niet in de huurmarkt geïnvesteerd.
-          Versnelde bouw van sociale woningen
Het bouwritme verloopt nu veel te traag. Als we de woonnood in Vlaanderen willen terugdringen, zijn er tegen 2020 150.000 bijkomende woningen, waarvan de helft sociale woningen. Aa het huidige bouwritme komen we amper aan 43.000 bijkomende sociale woningen tegen 2025.
-          Uitbreiding huursubsidies
100.000 mensen wachten vandaag op een sociale woning en zijn verplicht om op de private huurmarkt hoge huurprijzen te betalen, vaak voor slecht geïsoleerde woningen met nog tal van andere problemen, zoals vocht. Amper een fractie van hen krijgt een huursubsidie, na 4 jaar wachten op een sociale woning. Een uitbreiding van de huursubsidie zou mensen in staat stellen om betere en meer betaalbare woningen te huren, in afwachting van een sociale woning.
-          Meer inzetten op woonbegeleiding, ook op de private huurmarkt, om uithuiszettingen te vermijden
Woonbegeleiding werpt zijn vruchten af en zorgt ervoor dat mensen niet uit hun huis gezet worden. Door begeleiding van de huurder en bemiddeling tussen verhuurder en huurder. Zo blijven gezinnen bespaard van een, vaak traumatiserende, uithuiszetting, en krijgt de verhuurder zijn huurprijs verder betaald.
.
De komende weken pakt het Netwerk tegen Armoede uit met voorbeelden van hoe besparingen kwetsbare mensen treffen en hoe investeren in mensen een veel betere oplossing biedt. De campagne ‘Investeren in mensen’ wil aantonen dat besparen op mensen (in armoede) niets opbrengt, niet voor de meest kwetsbaren en niet voor de samenleving.
 
Maak alvast kennis met Marie-Jeanne uit Mol. Zij kampte met zware gezondheidsproblemen, maar haar leven kreeg recent een nieuwe wending, nadat ze kon verhuizen naar een sociale woning.
 
Hoog tijd om te investeren in mensen in armoede:
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg
-          Automatische toekenning van rechten
-          Inkomens en uitkeringen boven de Europese armoedegrens
-          Versnelde bouw sociale woningen en uitbreiding huursubsidies
-          Begeleiding op maat naar werkbare jobs in plaats van schijnoplossingen zoals gemeenschapsdienst
-          Verdere uitrol van de Uitpas
 
De voorbeelden zijn te raadplegen op de campagneblog www.investereninmensen.be.
 
Op 17 oktober zelf focust het Netwerk tegen Armoede op de lokale acties van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Meer info op www.netwerktegenarmoede.be/17oktober

Lees het artikel in Metro.