Netwerk tegen Armoede bindt de strijd aan met hoge schoolkosten

19/11/2012
De tweede helft van november is traditioneel het jaarlijks moment waarop scholen geconfronteerd worden met de eerste onbetaalde facturen. Helaas is het ook het moment waarop steeds meer scholen incassobureaus naar kwetsbare gezinnen sturen. Daarom lanceert het Netwerk tegen Armoede de brochure Maak je sterk tegen armoede op school met steun van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet en in aanwezigheid van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten. Het kan anders en beter. Dat bewijst De Notelaar, de basisschool in Aalst waar de brochure wordt voorgesteld.
 
De brochure is een concrete handleiding voor scholen, directies en leerkrachten geworden om de kosten binnen de perken te houden en om op een evenwichtige en respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. De handleiding werd uitgewerkt door mensen in armoede en grijpt terug naar hun concrete ervaringen. Enkele voorbeelden van maatregelen die scholen kunnen nemen:
 
  • Vermijd inschakeling van incassobureaus, dat brengt onherstelbare schade toe aan de vertrouwensrelatie tussen ouders en kind enerzijds en de school anderzijds
  • Geef de mogelijkheid om facturen gespreid te betalen
  • Bied de mogelijkheid om cash te betalen
  • Werk aan een vertrouwensband, tussen school, financieel team en ouders. Werken aan vertrouwen begint al van bij het inschrijvingsmoment. Ook informele contacten zoals bv. aan de schoolpoort werpen hun vruchten af. Een vertrouwensband moet kunnen groeien in de loop van het schooljaar..
  • Blijvende sensibilisering over armoede van leerkrachten en administratief personeel
  • Mogelijkheid van huisbezoeken, weliswaar in overleg met de ouders
 
Bovendien bevat ze enkele concrete beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Regering:
 
  • Uitbreiding van de maximumfactuur naar de eerste graad secundair onderwijs
  • Hogere schooltoelagen, zeker voor de laagste inkomens
  • Automatische toekenning van schooltoelagen
Download hier de brochure.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk de reportage in het VTM-nieuws.

Lees het artikel in De Morgen.