Krachtig signaal tegen sociale afbraak van 120.000 betogers

6/11/2014
Met een historische opkomst van 120.000 manifestanten leverde de nationale vakbondsbetoging een krachtig signaal af aan de regering dat gezinnen de sociale afbraakpolitiek van deze regering niet pikken. Ook het Netwerk tegen Armoede was aanwezig met een ruime delegatie. Omdat ook de laagste inkomens hard getroffen worden door de besparingen. De sociale correcties die de regering vooropstelt, blijken in de feiten en in de cijfers zeer minimaal te zijn. Ook de laagste inkomens verliezen op die manier koopkracht.

Mensen met een uitkering of een vervangingsinkomen zien hun koopkracht sterk achteruit gaan, mede ook als gevolg van de maatregelen op Vlaams niveau. Voor het optrekken van uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens lijkt geen geld voorzien te zijn en bovendien gaat men in de berekening nu allerlei sociale voordelen meetellen. Daarnaast dreigt het beleid ook een hele groep lagere middenklassers richting armoede te duwen: een indexsprong, besparingen in gezondheidszorg en op vele andere domeinen.

1 op 7 gezinnen in België en 1 op 10 in Vlaanderen blijven ver onder de armoedegrens, terwijl langdurig werkzoekenden ook nog eens opgezadeld worden met een verplichte gemeenschapsdienst. Wij vragen dat mensen begeleid worden naar werkbaar, degelijk betaald werk en niet naar verplicht vrijwilligerswerk, voor een uitkering waar gezinnen niet eens hun basisbehoeften mee kunnen financieren.

Voor het Netwerk tegen Armoede was deze betoging nog maar het begin. Wij zullen de komende weken en maanden nadrukkelijk de stem van mensen in armoede laten horen. Deze regering creëert armoede in plaats van ze te bestrijden en dat is onaanvaardbaar. Wij roepen werkgevers en vakbonden op om tijdens het komende sociaal overleg de blinde, kille besparingen bij te sturen: voor werkenden, maar ook en vooral voor niet-werkenden.

Herbeluister de reportage in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk op knack.be.