Steunbetoging voor mensen zonder papieren op 10 juni in Brussel

1/6/2018
De grondrechten van mensen zonder papieren worden vaak met de voeten getreden. In de praktijk zijn zij in veel gevallen rechtenloos. Denk maar aan de gebrekkige toepassing van het recht op dringende medische hulp en de verstrengde wetgeving daarrond. Zij worden ook geconfronteerd met allerlei vormen van uitbuiting op vlak van werk, huisvesting, ...

Kom mee betogen op zondag 10 juni. Start om 14 uur aan Brussel-Noord.