Samen met verenigingen waar armen het woord nemen, biedt het Netwerk tegen Armoede een dieper inzicht in de verschillende facetten van een leven in armoede. Tijdens de opleiding wordt er een plek gecreëerd waar deelnemers en mensen in armoede ervaringen en inzichten kunnen toetsen en verbreden. De leefwereld van mensen in armoede, het werk van de verenigingen, theoretische kaders en de visie van het Netwerk tegen Armoede staan centraal. Opleidingen worden altijd mee door mensen in armoede gegeven.
 
Het Netwerk tegen Armoede geeft opleidingen aan uw werknemers, zowel aan leidinggevenden als aan mensen op de werkvloer. Op basis van uw vraag en nood, wordt er een opleidingspakket op maat voorgesteld:
-       meerdaagse opleidingen die concrete handvaten en tools bieden om met armoede op de werkvloer of bij klanten om te gaan
-       een dagopleiding die een algemene kennismaking met een leven in armoede biedt
-       een inspirerende teamactiviteit die een algemene kennismaking met een leven in armoede biedt
-       een inspirerende keynote, inclusief ervaringskennis van een leven in armoede
 
Investeer in een goede werksfeer!
 
Neem contact op met Annelies Storme - 0479 88 06 58 of annelies.storme@netwerktegenarmoede.be