De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, -federaties, sportdiensten…  worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Er is al heel wat gerealiseerd maar er ligt ook nog heel wat werk op de plank.

Het Netwerk tegen Armoede en ISB ontwikkelden hierrond een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen. Daarnaast staan het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken op de planning. Allemaal zaken die jou verder helpen om concreet aan de slag te gaan met dit thema.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we samen de stap naar concrete acties.
 
! Opgelet; deze vorming is bedoeld als eerste kennismaking met het thema armoede, dus niet voor sportactoren die reeds ervaring hebben met de doelgroep.
 
 
Programma

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen

De eerste dag wordt door middel van voorbeelden en ervaringen van mensen in armoede zelf, gefocust op dialoog en inzicht in de ‘andere kant’. De deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun kijk op sportparticipatie.
Na de middag gaan we dieper in op de drempels die mensen in armoede ervaren en hoe je hier als sportaanbieder op kan inspelen.

De tweede dag bieden we een reflectiekader waardoor je als organisatie beter zicht krijgt op de visie achter je acties voor doelgroepen. Zo kom je tot een doordachte aanpak en krijgen je plannen meer kans op slagen. Verder wordt in gegaan op samenwerking met sociale organisaties en lijsten we een aantal websites, publicaties en projectoproepen op ter inspiratie.
 

Voor wie?

De vorming is bedoeld voor sportactoren op alle niveaus die nog niet veel in contact komen met de doelgroep:
·         sportdiensten (sportfunctionarissen, sportpromotoren, sportclubondersteuners)
·         sportclubs
·         sportfederaties
·         Bloso medewerkers
·         …


Praktisch:

Deze vorming gaat door op vrijdag 4 mei 2018 en woensdag 16/05/2018, in de vereniging waar armen het woord nemen T'Hope vzw, Gitsestraat 53, 8800 Roeselare.

Inschrijven kan bij Licorice Leroy: licorice.leroy@netwerktegenarmoede.be of 0497 61 00 24.