Mensen met migratieachtergrond verdienen stem in armoededebat

23/1/2015
Armoede piekt bij mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen. Waar het gemiddelde armoederisicocijfer al jaren rond de 10 % schommelt (maar de laatste jaren wel in stijgende lijn isà, ligt dat voor mensen met buitenlandse roots op een veelvoud daarvan. Meer dan 30 % voor mensen van Turkse of Oost-Europese origine en maar liefst 54 % voor mensen van Marokkaanse afkomst. Toch komen zij nauwelijks voor in het debat rond armoedebestrijding. Netwerk tegen Armoede, Minderhedenforum en Cera gingen de voorbije drie jaar in het project 'Armoede gekleurd' op zoek naar manieren om deze groeiende groep een stem te geven in het beleid. Vandaag zette een druk bijgewoonde inspiratiedag (met meer dan 200 aanwezigen) een punt achter het project.

De voorbije jaren waren er verschillende projecten om de stem van mensen met een migratieachtergrond in armoede tot bij het beleid te brengen. Het project 'Armoede gekleurd' eindigt nu, maar de partners hopen dat er nu structurele middelen komen om verder te zetten wat opgebouwd werd. Er was immers veel lof voor het geleverde werk. In de zes projecten kregen mensen zelfvertrouwen, toonden ze hun talenten én hun bekommernissen over hun eigen leefsituatie. Het project is hard nodig om mensen met een migratieachtergrond een stem te geven in het armoededebat. Er wordt nog te veel over hen in plaats van met hen gepraat.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans erkende de nood aan een structureel armoedebeleid, dat afstapt van projectmatige steun. Ze verwees ook naar de sociale correcties voor de vele besparingen die mensen in armoede treffen. Dat laatste stelt ons echter niet gerust. Het is positief dat de minister in overleg wil gaan met mensen in armoede en hun organisaties, maar over de sociale correcties heerst nog veel onduidelijkheid. Kwetsbare groepen voelen de besparingen nu al heel duidelijk. Sociaal corrigeren betekent dat die besparingen teruggedraaid worden en dat men investeert in mensen in plaats van hen de rekening te presenteren.

Lees het artikel in Metro.