Kinderopvang na het nieuwe decreet

25/5/2016
Kind en Gezin geeft de eerste cijfers die de effecten van het nieuwe decreet kinderopvang illustreren.  Uit de cijfers die Kind en Gezin geeft, blijkt dat gezinnen met een lager inkomen verhoudingsgewijs minder kinderopvang gebruiken dan gezinnen met een hoger inkomen. Verder zijn er onder andere eerste cijfers over gekregen afwijkingen op het verhoogde minimumtarief en stelt men dat er nog een opvolging komt van ‘bestellen is betalen’.
 
De invoering van de nieuwe regelgeving betekende een enorme verandering voor de kinderopvang in Vlaanderen. Om dat op te volgen, werd het voortgangsoverleg gestart. Via dit overleg gaat Kind en Gezin samen met vertegenwoordigers van ouders, organisatoren en andere partners na of er elementen zijn die moeten bijgestuurd worden.  Het Netwerk tegen Armoede maakt deel uit van dit overleg en wil op die manier de sociale functie van kinderopvang mee verbeteren . In ieder geval denkt het Netwerk dat het noodzakelijk zal zijn om het minimumtarief te verlagen en het principe ‘bestellen is betalen’ bij te sturen.
 
 
Lees hier het volledige persbericht van Kind en Gezin