Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

24/1/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de houding van het Oostendse stadsbestuur tegenover de geplande medische antennepost voor mensen zonder papieren. Dokters Van De Wereld en CAW willen in de kuststad zo'n medische post uitbouwen omdat veel mensen, vaak zonder papieren, er anders geen toegang hebben tot broodnodige medische zorg. Meerderheidspartijen SP.A en Open VLD vrezen een aanzuigeffect, maar dat is een drogreden.

Mensen zoeken medische hulp omdat ze ernstig ziek zijn en niet andersom. Mensen zonder papieren zakken niet af naar Oostende vanwege de dringende medische hulp die ze er krijgen. Ze hebben die gewoon nodig en hebben er ook recht op. Het Netwerk tegen Armoede roept het beleid in Oostende op om de antennepost te steunen in plaats van te dreigen met (financiële) sancties. Helaas is de situatie in Oostende geen alleenstaand geval. Ook in steden als Brussel en Antwerpen stellen we vast dat dringende medische zorg aan mensen ontzegd wordt of dat men onmogelijke voorwaarden oplegt, zoals de toezegging om terug te keren naar het land van herkomst. Zo leg je mensen die zwaar ziek zijn een onmenselijke keuze op.

SDV, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede die in Oostende veel werkt met mensen zonder wettig verblijf, stelde een nota op over haar werk met mensen zonder wettig verblijf. U kunt de nota hier lezen.