Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?

19/10/2016
De wijkgezondheidscentra trekken aan de alarmbel. Het federale begrotingsakkoord zou een voorstel bevatten om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen.  Het Netwerk tegen Armoede vraagt echter al jaren dat er net meer wijkgezondheidscentra komen.  Door de manier waarop deze centra zijn uitgebouwd slagen ze er immers erg goed in om ook voor mensen in armoede kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk te maken.  Cijfers genoeg (over de gezondheidskloof, het uitstel van medische zorgen omwille van financiële redenen,…) die de nood aan toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg illustreren. Indien Minister De Block haar stelling – dat de patiënt de besparingen in de gezondheidszorg niet zal voelen – wilt hard maken, moet ze haar voorstel om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen terugnemen. 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.