Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

20/5/2019
Een kwart van de Vlaming voelt zich arm, blijkt uit de Grote Geldenquête van het VTM-programma Telefacts. 5 % voelt zich heel kwetsbaar, maar een veel grotere groep van nog eens 20 % komt in de problemen bij de eerstvolgende financiële tegenslag. De resultaten leggen het falen van het armoedebeleid bloot, zowel in Vlaanderen als in België. Uitkeringen onder de armoedegrens, groeiende wachtlijsten voor sociale woningen en mensen die gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Daarbij komt dat ook steeds meer werkenden het moeilijk krijgen. Het Netwerk tegen Armoede doet enkele concrete aanbevelingen om het tij te keren.

Lees het interview met coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede in Het Laatste Nieuws.

Herbekijk De Grote Geldenquête op VTM.

Bekijk de aflevering van Telefacts waarin minister Homans op de werkvloer langsgaat bij onze vereniging Wieder.