Kansarme kinderen vaker dan gemiddeld in ziekenhuis

28/8/2018
Kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis meldde de Standaard.  We weten dat er een gezondheidskloof is in ons land en berichtgeving zoals deze maakt dit pijnlijk tastbaar. 
 
Naar aanleiding van krantenkoppen enkele jaren geleden over het feit dat mensen in armoede vaker naar de spoeddienst gaan, bracht het Netwerk tegen Armoede in kaart wat hiervan de oorzaken waren.Ook voor het gebruik van de spoeddienst werd een gebrek aan vaardigheden als oorzaak aangehaald en meer gezondheidseducatie als oplossing. De resultaten van ons werk legden echter heel andere knelpunten en oplossingen bloot. Zo worden spoeddiensten minder gebruikt op plaatsen waar eerstelijnsgezondheidszorg beter toegankelijk is (omdat de derdebetalersregeling wordt toegepast, omdat er een wijkgezondheidscentrum is, omdat de huisarts bereikbaar is,...). 
 
De gezondheidskloof is geen leefstijlkloof en dus moeten we erover waken dat de oorzaken en remedies niet louter bij de leefstijl van mensen in armoede worden gezocht. Als kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis belanden, moeten we niet louter hun ouders met de vinger wijzen, maar ons vooral ook afvragen hoe onze gezondheidszorg beter kan inspelen op hun noden.  Gezondheidseconoom Lieven Annemans wijst er dan ook terecht op dat de ideale aanpak te vinden is in socio-economisch beleid.