Kenniscentrum toont nood aan eerstelijns psychologische zorg

20/4/2016
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een rapport over een organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg.  Het Netwerk tegen Armoede is tevreden over het feit dat het rapport wijst op de noodzaak aan een eerste algemeen niveau in psychologische zorg dat breed toegankelijk moet zijn. Dit sluit aan bij de vraag van mensen in armoede om een eerstelijnspsychologische functie uit te bouwen.  Het Netwerk roept op om ervoor te zorgen dat dit eerste algemeen niveau ook voor mensen in armoede voldoende toegankelijk dient te zijn.  We denken dan niet alleen aan de financiële toegankelijkheid, maar ook aan het feit dat de psychologen die er werken inzicht hebben in armoede en een voldoende duidelijk de taak moeten krijgen om mensen in armoede te bereiken.
 
Hier vindt u de synthese van het rapport.
 
Hier vindt u de publicatie van het Netwerk tegen Armoede over toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg.