Nota noodhulp

18/8/2009
Steeds meer mensen moeten een beroep doen op noodhulp. Bij noodhulp denken we bijvoorbeeld aan organisaties die voedselpakketten of kledij uitdelen, sociale kruideniers,... Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vindt dat noodhulp eigenlijk niet zou mogen bestaan. Het Vlaams Netwerk vraagt structurele oplossingen tegen armoede. Oplossingen zoals een voldoende hoog inkomen. In afwachting van deze structurele maatregelen is noodhulp een noodzakelijk kwaad. In deze tekst bekijken we hoe noodhulp op een zo menselijk mogelijke manier kan gebeuren en hoe noodhulp meer kan doen dan brandjes blussen.