Vlaams preventief gezondheidsbeleid bereikt te weinig mensen in armoede

24/2/2016
Het Rekenhof onderzocht of de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid goed is uitgewerkt, of de concrete uitwerking door de uitvoeringsorganisaties kwaliteitsvol gebeurt en in hoeverre er bijzondere aandacht is voor kansarmoede. Het rapport stelt onder andere dat er nood is aan ondersteuning op het terrein, dat er een gebrek aan deskundigheid over armoede is bij veel van de uitvoeringsorganisaties, en dat veel campagnes en interventies mensen in armoede niet bereiken. 

Lees hier het persbericht van het Rekenhof.

Lees hier het volledige rapport
 
Het Netwerk tegen Armoede werkte mee aan deze audit en ziet dat heel wat van haar verzuchtingen bevestiging krijgen.  We hopen dan ook dat het beleid en het uitvoeringslandschap de inhoud van dit rapport ter harte nemen. Wij zijn meer dan bereid om onze expertise in te zetten.