Dag Zonder Krediet: Dood uw spaarvarken niet!

26/11/2012
Afgelopen weekend voerden 21 organisaties in heel het land actie op de Dag Zonder Krediet. Traditioneel is dat de laatste zaterdag van november, moment waarop de inkopen voor de feestdagen voor de deur staan. Het Netwerk tegen Armoede is een van de trekkers van het Platform Dag Zonder Krediet. De actievoerders legden enkele concrete eisen op afel:
  • Verplichte vorming voor kredietbemiddelaars
  • Verbod op leurhandel (deur aan deur) van kredieten
  • Specifieke ruimte voor en discreet gesprek vooraleer een krediet toe te kennen
Het Platform vraagt ook uitdrukkelijk om veel strenger op te treden tegen illegale praktijken. Die zijn nog altijd schering en inslag in de sector: extreem hoge schadevergoeding bij verbreking van een contract, gebrek aan duidelijkheid, opeenstapeling van diverse kosten, ...

Lees meer over de uitgebreide aanbevelingen van de Dag Zonder Krediet.

Bekijk hier de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk hier de reporage op Het Nieuws van VTM.