Denken OCMW's ook aan 'non take-up cellen'?

26/1/2011
Vorige week lazen we in De Standaard dat volgens een studie van de Leuvense economen Erik Schokkaert en Nicolas Bouckaert blijkt dat 'het zou kunnen dat de helft van degenen die er recht op hebben, het leefloon niet krijgen'. Daarnaast zou een kwart van degenen die het krijgen, er geen recht op hebben. Tot slot vernemen we via de media dat het OCMW van Gent een fraudecel opricht om misbruik aan te pakken, andere OCMW's maken hiertoe ook plannen. Voor het Vlaams Netwerk is het verbazend dat er met het nieuws over de non take up weinig gebeurt. Het oprichten van dergelijke cellen en het realiseren van een menswaardig leefloon zijn wat ons betreft minstens even grote prioriteiten als fraudebestrijding. Lees hier onze volledige opinie over dit onderwerp.