Netwerk tegen Armoede vraagt snelle en grondige bijsturing van Vlaams armoedebestrijdingsbeleid

30/6/2016
De kinderarmoede in Vlaanderen is vorig jaar gestegen naar een recordhoogte van 12 %. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Kinderarmoede blijft al meer dan 10 jaar op rij verder  toenemen in een rijke regio als Vlaanderen. Het Netwerk tegen Armoede vraagt de Vlaamse Regering om snel en grondig het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid bij te sturen. We rekenen hiervoor sterk op coördinerend minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans, die zich onlangs sterk maakte de kinderarmoede snel te halveren.
Samen met mensen in armoede en hun kennis en ervaring wil het Netwerk tegen Armoede ten volle meewerken aan de evaluatie en bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het Netwerk tegen Armoede ziet alvast 3 speerpunten waar Vlaanderen enkele versnellingen hoger kan schakelen:

In de kinderbijslag:
Over de recent aangekondigde hervorming is nog veel onduidelijk: zal ze de armoede bij gezinnen met kinderen doen dalen en zo ja, voor wie en hoe sterk? De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt in elk geval teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering daar ook echt gebruik van maakt en deze kans niet laat liggen.   Het Netwerk tegen Armoede verwacht dan ook veel van de grondige armoedetoets op de hervormingsplannen die bevoegd minister Vandeurzen aankondigde.

In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde vorige week het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte huurders, terwijl de betaalbaarheidsproblemen bij die groep jaar na jaar toenemen. Herverdeling van het woonbudget dat nu voornamelijk eigenaars bereikt is hiervoor de in te slagen weg.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.