Federaal armoedeplan zal armoede niet doen dalen

24/3/2016
Het Federaal armoedeplan van staatssecretaris Elke Sleurs heeft de verdienste dat het er is. We hebben er lang moeten op wachten. Helaas bevat het weinig doortastende maatregelen om de armoede terug te dringen. Budgettaire garanties over de optrekking van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens, blijven achterwege. Verder bevat het plan veel maatregelen die al eens aangekondigd waren en veel goede voornemens zonder budget. Het val te vrezen dat dit niet het grote verschil zal maken in de strijd tegen armoede.

Lees het artikel in De Standaard