Federale begroting is droevig nieuws aan de vooravond van 17 oktober

15/10/2016
De federale begroting bracht veel slecht nieuws voor mensen in armoede, uitgerekend op het moment dat zij volop actie voerden naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Besparingen op kap van de laagste uitkeringen én zware besparingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat de kloof tussen arm en rijk verder zal groeien in plaats van verkleinen. De ambitie om armoede te bestrijden blijkt er vooral een van woorden en niet van daden.
 
De plannen van de federale regering om de welvaartsenveloppe maar voor 75 % aan te wenden, zal vele gezinnen opnieuw verder weg duwen van de armoedegrens. Opmerkelijk gezien de belofte van de federale regering om de laagste inkomens op te trekken tot die Europese armoedegrens. Het Netwerk tegen Armoede vindt dat, naast nieuwe besparingen in ondermeer de gezondheidszorg, onbegrijpelijk nadat de lage inkomens al zwaar ingeleverd hebben: via duurdere energie, de indexsprong en allerlei prijsverhogingen.
 
De welvaartsenveloppe moet dienen om uitkeringen gelijke tred te laten houden met de gemiddelde koopkracht van elke Belg. Ze dient dus als garantie om de welvaartskloof niet groter te laten worden. Om de kloof te verkleinen zouden nog extra inspanningen nodig zijn. Vandaag stellen we vast dat zelfs de ambitie om de kloof niet te vergroten, losgelaten wordt. 
 
Het Netwerk tegen Armoede voerde in 2014, in aanloop naar de verkiezingen toen, campagne voor het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens. Alle regeringspartijen stelden toen daar werk te willen van maken en in het federaal regeerakkoord kwam die belofte terug. Vandaag blijkt die belofte niet veel waard te zijn, terwijl de sterkste schouders grotendeels ongemoeid gelaten worden.
 
In diezelfde begroting stellen we vast dat in de gezondheidszorg de meest kwetsbare patiënten getroffen worden. De erkenningsstop voor wijkgezondheidscentra maakt dat mensen in armoede verstoken blijven van gezondheidszorg die voor hen betaalbaar is en op hun maat georganiseerd is. In die centra kunnen mensen zonder financiële drempel terecht voor kwaliteitsvolle, multidisciplinaire zorg. Naast huisartsen werken er vaak ook kinesitherapeuten, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers. Zij bieden brede, toegankelijke zorg en zijn heel goed ingebed in de buurt waar ze gevestigd zijn.
 
Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het bericht van Radio 1.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.