Federale pensioenplannen duwen meer mensen in armoede

28/1/2016
De plannen van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, om de maximumpensioenen in de privésector op te trekken, zullen er tegelijk voor zorgen dat meer mensen terugvallen op het gewaarborgd minimumpensioen. Ook zullen ze meer beroep moeten doen op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de bijstandsuitkering voor mensen zonder of met een laag pensioen. Ze komen met andere woorden op of net onder de armoedegrens terecht.
 
De minister van Pensioenen wil vanaf 2018 het maximumpensioen in de privésector optrekken - dat zou de eerste keer zijn in bijna twintig jaar. De pensioenhervorming moet wel budgetneutraal zijn. Daarom wil de minister de jaren in werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, minder laten meetellen bij de berekening van de pensioenen.

Die laatste maatregel zal ervoor zorgen dat meer mensen het zullen moeten doen met het gewaarborgd minimumpensioen. De maatregel komt bovenop een reeks andere, gelijkaardige maatregelen. Zo kwam er al eerder een meer nadelige pensioenberekening voor mensen die tijdens hun loopbaan lange periodes van werkloosheid kenden.

Meer mensen zijn aangewezen op een minimumpensioen. Maar ook de toegang tot de minimumpensioenen is bemoeilijkt door strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Gevolg daarvan is dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op een IGO. Meer mensen komen terecht op de armoedegrens of net eronder. Samen met de andere maatregelen zorgt dit voor een versterking van de armoede.

Volgens het Netwerk tegen Armoede gaat de redenering niet op dat de maximumpensioenen wel moeten opgetrokken worden, omdat ook de minimumpensioenen verhoogd worden en ze anders de maximumpensioenen zouden inhalen. Het gaat slechts om een zeer minieme stijging van de minimumpensioenen. Bovendien wordt de toegang tot de minimumpensioenen bemoeilijkt.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel op deredactie.be.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.