Geen opschorting kindergeld bij vermoeden fraude!

14/6/2013
De Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede maken zich zorgen over het voornemen van de meerderheidspartijen om bij een ernstige aanwijzing van fraude de kinderbijslag gedurende zes maanden op te schorten. Het vermoeden van onschuld wordt hier met de voeten getreden.  De grootste slachtoffers hiervan zijn de kinderen.
 
Door reeds bij een vermoeden van fraude de kinderbijslag op te schorten, ondergraven we mogelijk een systeem dat goed werkt en een echte steun is voor gezinnen. Wat is een ernstig en eensluidend vermoeden van fraude precies in deze context? Gaat het ook om administratieve fouten? Het gevaar bestaat dat net kwetsbare gezinnen die de gezinsbijslag hard nodig hebben geconfronteerd zullen worden met vermoedens van fraude die achteraf onterecht blijken te zijn.
 
Kinderen niet straffen
 
Christel Verhas, Gezinsbond: “We willen er sterk voor waarschuwen dat dit voornemen de weg niet mag effenen  voor het intrekken van de kinderbijslag bij het vermoeden van andere vormen van sociale fraude. We mogen kinderen niet straffen voor de fouten die hun ouders maken”. De kinderbijslag is vandaag één van de weinige rechten in ons land die, zeker wanneer het gaat om minderjarigen, niet aan voorwaarden gekoppeld zijn. De kinderbijslag is een essentieel onderdeel om de opvoedingskosten van kinderen te helpen dekken. Dat moet zo blijven.
 
Geen verjaring voor sociale fraude, wel voor fiscale fraude
 
Hilde Linssen, Netwerk tegen Armoede: “Het wetsontwerp kan er ook toe bijdragen dat mensen in armoede nog meer in de schulden geduwd worden. Op onterecht uitbetaalde sociale uitkeringen zal interest moeten betaald worden. Als mensen niet in staat zijn om die terug te betalen kan de overheid ze inhouden van andere uitkeringen waar men wel recht op heeft.
Helemaal problematisch is het systeem van verjaring, of eerder het gebrek eraan. Die verjaring zou pas lopen vanaf het moment dat een overtreding vastgesteld wordt. Daardoor kan men eindeloos ver teruggaan in de tijd om uitkeringen terug te vorderen. In de feiten wordt verjaring van sociale fraude zo goed als onmogelijk. De regering duwt mensen hiermee in de schulden. Een schril contrast met de manier waarop grote fiscale fraudedossiers naar verjaring gebracht worden of simpelweg kunnen afgekocht worden door rijke fraudeurs.” 
 
De Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede zullen hun bezorgdheden overmaken aan de staatssecretaris voor gezinnen Philippe Courard, de staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez en de leden van de commissie sociale zaken. We zullen er op aandringen om het opschorten van de kinderbijslag bij een vermoeden van fraude niet door te voeren. Het voorstel kwam trouwens op slinkse wijze op de agenda. Het voorstel gaat uit van de regering en was oorspronkelijk opgenomen in de programmawet. Omdat de Raad van state geen advies wilde geven omdat er volgens hen geen hoogdringendheid mee gepaard ging, werd het voorstel tijdens de zitting als amendement ingediend door de parlementairen van de meerderheid.

Lees het artikel in De Standaard.