Kinderbijslag voorwaardelijk maken zal kinderarmoede net vergroten

8/12/2015
Netwerk tegen Armoede kant zich tegen het voorstel van Open VLD, om aan kinderbijslag voorwaarden te koppelen, zoals aanwezigheid in de kleuterklas of taallessen voor moeders met een migratieachtergrond. “De kinderbijslag is vandaag het meest performante onderdeel van de sociale zekerheid dat het best terecht komt bij de doelgroep, net door zijn onvoorwaardelijkheid en laagdrempelige toekenning”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Voorwaarden zullen de meest kwetsbare kinderen nog verder afzonderen en de kinderarmoede doen groeien.” Zonder kinderbijslag zouden 9 % meer gezinnen in armoede belanden. Voor hen is die broodnodig om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Om de kinderbijslag nog performanter te maken, pleit het Netwerk tegen Armoede voor hogere sociale toeslagen.
 
De kleuterparticipatie in Vlaanderen ligt al bijzonder hoog en dat is een goede zaak. De kleine minderheid kleuters die nu afwezig blijft, zullen we niet op de schoolbanken krijgen door de kinderbijslag te verminderen of in te trekken. De redenen waarom ouders hun kinderen toch niet naar de kleuterklas sturen, zijn divers: eigen negatieve schoolervaringen van de ouders, gebrek aan vertrouwen in onderwijs, angst voor bijkomende kosten, … Die oorzaken pak je niet aan door de kinderbijslag in vraag te stellen. Wel door kritisch te kijken naar ons onderwijssysteem (niet ‘verplicht’ kleuteronderwijs, maar ander onderwijs).
 
Onvoorwaardelijkheid centraal
 
Het Netwerk tegen Armoede werkte eerder al een uitgebreid standpunt uit met het oog op de hervorming van de kinderbijslag, nu dat een Vlaamse bevoegdheid wordt (http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/140126-Standpunt-kinderbijslag-Netwerk-tegen-Armoede-%28lange-versie%29.pdf). Daarin blijft de onvoorwaardelijkheid centraal staan.
 
Uit het net gepubliceerde Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (Oases, UA) blijkt overigens dat thuistaal geen afdoende verklaring biedt voor ongelijkheid in het onderwijs, wel het onderwijssysteem op zich dat kinderen met buitenlandse roots onevenredig snel naar beroeps- en buitengewoon onderwijs afleidt. De voorwaarden die Open VLD aan de kinderbijslag wil koppelen, zullen maar weinig kleuters bijkomend op de schoolbanken krijgen, maar zullen daarentegen wel de kinderarmoede (11,4 %) in Vlaanderen verder de hoogte in jagen.
 
Afkalving
 
Overigens hebben dergelijke recepten al bewezen niet te werken. We zien deze en vorige regeringen steeds meer teruggrijpen naar meer voorwaarden en afkalving van het sociaal systeem. Tegelijk zien we de (kinder)armoede elk jaar groeien.

Lees het artikel op deredactie.be.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.