Meer middelen nodig voor schuldbemiddeling

10/10/2011
Het Vlaams Netwerk vraagt meer middelen voor de erkende diensten schuldbemiddeling. De Vlaamse regering engageerde zich om schuldhulpverlening toegankelijker te maken en de kwaliteit te verhogen. Het was één van de prioriteiten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en in het regeerakkoord. Tijdens deze legislatuur zou een subsidiesysteem uitgewerkt worden.

Daarom liet Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen de Katholieke Hogeschool Kempen een beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoeren naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling. U vindt dit onderzoek hier.

Hoewel ook dit onderzoek stelt dat de nood aan basisfinanciering groot is, blijven de eerste financieringsvoorstellen beperkt tot het stimuleren van samenwerking en het nemen van preventie-intiatieven.
Wij vragen, samen met de CAW Federatie & VVSG, dat grondig wordt nagedacht over meer middelen voor erkende diensten schuldbemiddeling.