Nieuwe indexsprong kinderbijslag zal kinderarmoede verder doen toenemen

6/11/2015
De armoedecijfers blijven hardnekkig overeind en vele besparingen doen vrezen dat die cijfers de komende jaren verder de hoogte in schieten. Het meest verontrustend is de kinderarmoede, die de voorbije 10 jaar verdubbelde tot een schrikbarende 11,4 %. Daarom protesteerde het Netwerk tegen Armoede het voorbije jaar tegen besparingen die ook gezinnen met kinderen specifiek troffen, zoals de indexsprong voor de kinderbijslag of de verdrievoudiging van het laagste tarief voor de kinderopvang. Hoewel de Vlaamse regering beloofde dat de indexsprong eenmalig was, blijkt nu dat voor de indexering volgend jaar voorlopig geen geld voorzien is, zodat een nieuwe indexsprong dreigt. Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat de Vlaamse regering hier snel kleur over bekent en de nodige middelen voorziet om de kinderbijslag volgend jaar wel te indexeren. Anders dreigen kwetsbare gezinnen het nog moeilijker te krijgen.