Onderzoek naar noden, kwaliteitsvoorwaarden en financiering diensten schuldbemiddeling

11/3/2010
Minister Vandeurzen liet het Vlaams Netwerk, VVSG en de Federatie van CAW’s weten dat hij op onze gezamenlijke vraag ingaat om een in het regeerakkoord aangekondigd onderzoek snel op te starten: er zal worden onderzocht we lke de noden zijn van de diensten schuldhulpverlening, hoe die er moeten uitzien om kwaliteitsvol te kunnen werken en hoe daarvoor de nodige financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt. Onze 3 organisaties kregen de vraag om in de stuurgroep van dat onderzoek te zitten. We hopen dat een aantal knelpunten (soms te weinig tijd per cliënt, wachttijden, te weinig kennis over de leefwereld van mensen in armoede, ...) die mensen in armoede in de praktijk vaststellen op vlak van schuldhulpverlening op deze manier snel hun weg naar een oplossing vinden.